28/01 2013

Pripreme za Europski socijalni fond

Novosti

U uvjetima paneuropske ekonomske krize koja potresa cijelu Europsku uniju,  Europski socijalni fond (“http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en”) posebno je dragocjen izvor financiranja onih programa koji doprinose ublažavanju negativnih posljedica i pružanju novih mogućnosti posebno ranjivih društvenih skupina u sferi zapošljavanja, obrazovanja, socijalne zaštite, itd. Radi smanjivanja razlika u razvoju među državama članicama EU-a i među europskim regijama, i Republika Hrvatska će moći, nakon ulaska u Europsku uniju 1.7.2013., koristiti sredstva iz tog fonda, tako da samo za drugu polovicu 2013. godine Hrvatskoj postaje dostupno 60 milijuna eura.
kako bi se unaprijedila komunikacija javnog i civilnog sektora s ciljema zajedničkog programiranja ESF-a, u Zagrebu je 24. siječnja održana konferencija pod nazivom “Hoće li civilno društvo preživjeti ulazak Hrvatske u EU?”

SAMSUNG

Kao zaključak ovog skupa, prisutne su udruge artikulirale i određene zahtjeve, a koji su sljedeći:
1.    razvoj civilnog društva definirati kao zaseban i općenit prioritet u svakom operativnom programu
2.    uključiti OCD-e kao partnere i korisnike projekata u prioritete operativnih programa svih tijela državne uprave
3.    pri radu tematskih radnih skupina za planiranje ESF prioriteta staviti poseban naglasak na područja zapošljavanja i reforme javne uprave
4.    osigurati grant sheme podjednako za makro i mikro projekte OCD-a putem UZUVRH-a i ostalih tijela državne uprave
5.    Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ministarstvo financija trebaju osigurati neprofitnim organizacijama adekvatna sredstva za predfinanciranje projekata u iznosu od minimalno 50% ukupnog iznosa projekta u vidu uplate nakon potpisa ugovora.

Ove zahtjeve podržava neformalna inicjativa od 85 organizacija civilnog društva.

SAMSUNG

 

Tags: ,

RSS 2.0 | trackback