30/11 2010

Prijave na 11. krug programske razmjene i suradnje CLUBTURE

Novosti

Pozivaju se sve udruge, neformalne inicijative, umjetničke organizacije koje još nisu stekle uvjete za članstvo u mreži Clubture da se prijave za 11. krug Clubture razmjene i suradnje s programima i projektima koji s realizacijom započinju najranije 15. ožujka, a završavaju najkasnije 15. prosinca 2011. godine.

Pijedlozi za 11 krug primaju se najkasnije do 17. siječnja 2011.
Prijedlozi stigli nakon navedenog datuma, neće se uzeti u obzir.

Sadržaji koji se predlažu moraju biti u skladu s principima i ciljevima
Saveza koji su dostupni na web-siteu: www.clubture.org.

VIŠE o tome na: http://www.clubture.org/clubture-11-krug-razmjene-i-suradnje-finalni-poziv/

Tags: ,

RSS 2.0 | trackback