10/02 2012

Prezentacija projekta “partnerSHIP for EU”

Novosti

U petak, 10. veljače, u 14:00 će se sati u prostorijama Istarske razvojne agencije (IDA) održati prezentacija uspješno realiziranog projekta “partnerSHIP for EU”.

Govornici će predstaviti svoja iskustva stečena u radu na ovom projektu i aktivnostima koje su se provodile za vrijeme njegova trajanja.

Tags:

RSS 2.0 | trackback