17/12 2010

Prezentacija brošure “Izgradnja socijalnih vještina – praktičan uvod za mlade, roditelje i nastavnike”

Novosti

Brošura “Izgradnja socijalnih vještina – praktičan uvod za mlade, roditelje i nastavnike”, nastala u partnerstvu udruge ZUM i Obiteljskog centra Istarske županije, bit će prezentirana u utorak 21. prosinca 2010. godine, u 12:00 sati, u dvorani Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
U brošuri se, osim o važnosti razvoja socijalnih vještina kod mladih ljudi govori, o odgovornom roditeljstvu i slično.

Tags: , , ,

RSS 2.0 | trackback