21/08 2014

Prekogranično partnerstvo i potpora suradnji unutar EU-a

Natječaji

Objavljen je natječaj Europske unije za prekograničnu suradnju unutar EU-a o mobilnosti društvenim partnerima i državama EEA. Opći ciljevi ovog natječaja su promicanje geografske mobilnosti zaposlenika, povećati prilike za zapošljavanje te provedba EURES reformi, a prijaviti se mogu tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,udruge, udruge poslodavaca, sindikati, ministarstva. Rok za prijavu natječaja je 20.10.2014.

Program Europske unije Zapošljavanje i društvene inovacije ima za cilj:
– Obratiti posebnu pozornost na ranjive skupine društva, primjerice mladi.
– Promicati jednakost između žena i muškaraca.
– Boriti se protiv raznih oblika diskriminacije.
– Promicati visok stupanj kvalitetnog i održivog zapošljavanja, jamčiti adekvatnu društvenu zaštitu, boriti se protiv trajne nezaposlenosti, siromaštva i društvene isključenosti.

Natječaj se sastoji od tri programske aktivnosti:
– Prva skupina aktivnosti nastojat će olakšati prekogranično djelovanje za implementaciju ciljeva EURES-a. Usluge koje pruža prekogranično partnerstvo trebaju pridonijeti većoj mobilnosti u prekograničnim regijama, identifikaciju prepreka mobilnosti te bolje funkcioniranje prekograničnog tržišta rada čime će se pridonijeti gospodarskom rastu.
– Druga skupina aktivnosti podupirat će tješnju suradnju članova EURES-a sa socijalnim partnerima. Ove aktivnosti će podupirati socijalne partnere zastupljene u Savjetodavnom odboru za slobodu kretanja za osiguravanje bliske suradnje između država članica u pitanjima koja se odnose na slobodu kretanja radnika i njihovo zapošljavanje te koordinaciju aktivnosti socijalnih partnera u EURES-u.
– Treća programska aktivnost nastojat će olakšati mobilnosti radne snage između Europske unije i zemalja Europskog gospodarskog prostora, kao i podupirati rad EURES mreže u zemljama Europskog gospodarskog prostora. Ova aktivnost pružit će potporu implementaciji prava Unije o olakšavanju mobilnosti radne snage EU u zemljama EEA.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete naći na: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/prekogranicno-partnerstvo-i-potpora-suradnji-unutar-eu-a-o-mobilnosti-drustvenim-partnerima-i-drzavama-eea-vp2014011

imgres

Izvor

Slika

Tags: , , ,

RSS 2.0 | trackback