22/07 2011

Predstavljene novine o Rojcu – “Veznik”

Novosti

Na današnjoj konferenciji za novinare, predstavljen je prvi broj “Veznika” – novina o Rojcu. Veznik su predstavili urednik novina Marino Jurcan, Vjeran Juhas, dizajner istih te novinari Irena Burba, Vlasta Vujačić i Marina Puh.

Prisutni su s posebnim zadovoljstvom najavili tiskanje prvog broja novina o Rojcu koje su pokrenute 15-tak godina nakon useljavanja udruga u prostore bivše vojarne K. Rojc u Puli. Zgrada Rojc, kako i udruge u njoj postali su nadaleko cijenjen pozitivan model za uspješan oblik društvenog centra u kojem se nalaze udruge ali i druge organizacije građana.

Iako se udruge pojedinačno razvijaju i jačaju te obogaćuju svoje programe postoje i prepreke ozbiljnijem razvoju zgrade ako ju mjerimo prema  standardima razvijenih i demokratskih društava, što Pula ima kapacitete da postane.

ZAŠTO VEZNIK?

Ono što se čini ključnom preprekom razvoju civilnog društva u Rojcu je razumjevanje drugoga i drugačijega za što je ponekad potrebno napraviti iskorak iz vlastite zone sigurnosti i stečenih privilegija. Upravo razumjevanje drugoga može dovesti do većeg poštovanja ali i veće odgovornosti unutar jednog ovakvog društvenog centra.

Upravo nedostatak bolje komunikacije je uzrok i nedostatku većeg broja zajedničkih programa i  proizvoda. Stoga se nadamo da će ove novine na neki način, makar i na mikrorazini napraviti pozitivni pomak u tom smjeru te omogućiti kako korisnicima zgrade, tako i žiteljima Pule da “upoznaju ali i razumiju svog susjeda”. Stoga smo prijedlog Saveza da pokrenemo zajedničke novine objeručke prihvatili s velikim entuzijazmom, što je to bio logičan nastavak naših ranijih projekata o Rojcu, kao npr. prve brošure i dokumentarnog filma o Rojcu.

Savez udruga Rojca je osnovan kako bi poticao upravo zajedničke programe  i jačao okvir  zajedničkoga u Rojcu. Osim web stranice, zajedničkih akcija, uređenja zajedničke prostorije  i izdavanje novina je jedna od ideja koju je Savez predvidio u svojim aktivnostima. Na taj način želimo prezentirati aktivnosti udruga iz Rojca, ali i progovoriti o nekim važnim temama. Ovo je tek prvi broj i nadamo se da će se sve više udruga uključiti u kreiranje sadržaja novina kao i u kreiranje sadržaja web stranica Rojca. Sve su to platforme putem kojih mogu prezentirati rad svoje udruge i  promovirati ovaj društveni centar.

Produkciju Veznika je na sebe preuzela udruga Metamedij. Produkcija uključuje dizajn I grafičku pripremu koju je odlično osmislio Vjeran Juhas te osmišljavanje tema I pisanje članaka za što su zaslužni novinari suradnici Metamedia set-a, neprofuitnog medijskog projekta udruge Metamedij a kojeg čine Vlasta Vujačić, Marina Puh, Svetlana Stojanović i novinari Rojcneta Irena Burba i Boris Milojević (čiji tekstovi su preuzeti sa web stranica Rojca) te urednik novina Marino Jurcan.

Što se tiče financiranja novina, ono je omogućeno kroz projekte udruge Metamedij i to projekt “Made in Rojc” kojeg financira Ministarstvo kulture RH te projekt “Kreiraj i u zdravim navikama uživaj” kojeg financira Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te djelom institucionalne potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Ukupni troškovi objavljivanja ovih novina iznose oko 12000 kn.

Novine su objavljene u 2000 primjeraka, besplatne su i mogu se preuzeti na porti u Rojcu odnosno zatražiti mailom na mail adrese; contact@metamedia.hr i irena.burba@zelena-istra.hr.

Novine će se objavljivati kvartalno.

Tags: ,

RSS 2.0 | trackback