24/10 2023

Predstavljene Metodičke smjernice za organizaciju i vođenje kulturno – umjetničkih radionica za djecu i mlade s teškoćama u razvoju

Novosti, U istom filmu – korak dalje

Udruga Metamedij organizirala je konferenciju za medije na kojoj su predstavljene Metodičke smjernice za organizaciju i vođenje kulturno – umjetničkih radionica za djecu i mlade s teškoćama u razvoju. Konferencija je održana u utorak, 24. listopada u pulskoj galeriji Novo. Na konferenciji su govorili Marino Jurcan i Andrea Vidović iz udruge Metamedij te Vanja Marković, Lea Radolović i Hrvoje Bogojević iz Škole za odogoj i obrazovanje Pula, stručnjaci koji su sudjelovali u izradi Smjernica.

 

Metodičke smjernice izrađene su u okviru projekta “U istom filmu – korak dalje” podržanom od strane Fonda za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Nositelj projekta je pulska Udruga Metamedij, a partneri su Škola za odgoj i obrazovanje – Pula, Kino Valli, Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice i Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec.

 

 

Marino Jurcan iz udruge Metamedij je u uvodnom govoru kazao da se projekt uglavnom bavi problemom prilagodbe sadržaja u kulturi za djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

 

– Tim problemom smo se bavili na tri razine: jedna razina je izrada Metodoloških smjernica za prilagodbu sadržaja, druga razina je organizacija kulturnih sadržaja i kreativnih radionica, a treća razina odnosi se na zagovarački proces jer postojeće kulturne politike uglavnom ne prepoznaju taj problem. Na temelju dva istraživanja o potrebama djece i mladih s teškoćama u razvoju u segmentu prilagodbe kulturnih sadržaja, kreativnih radionica i sličnih sadržaja i javnog savjetovanja kojeg smo u kolovozu organizirali u sklopu ovog projekta izradili smo cijeli niz preporuka za jedinice lokalne i regionalne samouprave. Preporuke smo poslali na savjetovanje u sklopu Plana razvoja Grada Pule, a kasnije i na javno savjetovanje za Plan razvoja kulture Grada Pule i veći dio njih je prihvaćen. Nakon toga smo smjernice poslali i na javno savjetovanje Nacrta za izradu Akcijskog plana za kulturu i medije na razini RH, a za to ćemo tek vidjeti rezultate. Trenutno je u procesu i izrada Plana razvoja kulture Istarske županije pa smo u analizi stanja također poslali te preporuke i nadamo da će i na toj razini biti prihvaćene, kazao je Jurcan i dodao da sve aktivnosti u projektu imaju multuplicirajući efekt, tj. te preporuke i smjernice mogu se aplicirati u bilo kojoj drugoj sredini u RH.

 

Andrea Vidović, asistentica na ovom projektu u udruzi Metamedij je opisala dosadašnji tijek aktivnosti. U suradnji s Kinom Valli i POU-ima na razini IŽ te s drugim partnerima održane su senzorne kino projekcije. Do sada je prikazano šest filmova na 12 projekcija s peko tisuću posjetitelja, a do kraja godine bit će održane još dvije projekcije u Rovinju i Puli.

 

 

– Osim toga održane su i dvije edukacije za stručnjake: jedna je bila za provedbu radionica prilagođenih za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, a druga za odabir adekvatnih filmova za senzorne kino projekcije. Aktivnosti u sklopu projekta uključivale su i stručnim kadrom vođene kreativne radionice fotografije i animacije koje su prilagođene djeci s teškoćama u razvoju. Na radionicama animacije osmišljene priče su pretočene u kolaže koji su korišteni u izradi GIF-ova. Održane su dvije takve radionice: u Puli s 12 učenika i u Krapinskim Toplicama s deset učenika, te jedna radionica digitalne fotografije u Čakovcu koju je pohodilo 19 učenika. Nastali će radovi biti predstavljeni putem putujuće izložbe diljem Istre i u Zaboku, pa vas ovom prigodom pozivam na izložbu koja će biti održana u Puli, 6. prosinca, kazala je Vidović i predala riječ Vanji Marković koja je govorila o Metodičkim smjernicama.

 

– Velik prednost ovog projekta je što su sve aktivnosti osmišljene ne samo da budu međusobno povezane već i da budu funkcionalne. Podloga za izradu tih smjernica bila su istraživanja koje smo proveli na području tri županija koje su uključene u projekt te na području Grada Zagreba. Putem njih utvrdili smo koliko ustvari djece i mladih s teškoćama u razvoju posjećuju različite kulturne događaje te koliko su aktivni u kreativnim radionicama. Uz to želja nam je bila od samih roditelja djece i mladih s teškoćama u razvoju dobiti informacije o njihovoj perspektivi – koje su konkretno osobitosti okruženja koje djecu i mlade onemogućuju da se uključe u radionice i kulturne događaje, kazala je Marković.

 

 

Ona je dodala da su rezultati bili u skladu s onim što su i sami teorijski znali o toj temi, a to je da su za djeca i mladi s teškoćama u razvoju vrlo malo uključeni u vanškolske aktivnosti – kako one koje se organiziraju za širu populaciju tako i one koje se organiziraju baš za populaciju djece i mladih s teškoćama u razvoju.

 

– Jedan od razloga slabe posjećenosti kulturnih događaja i uključivanja u kreativne radionice je što okolina nije prilagođena potrebama djece i mladih s teškoćama u razvoju. Radi se o različitim faktorima koji izuzetno ometaju njihovo uključivanje u sve te aktivnosti. Na tim smo podacima bazirali i naše Metodičke smjernice za organizaciju i vođenje kulturno – umjetničkih radionica za djecu i mlade s teškoćama u razvoju te Metodološki okvir za realizaciju senzornih kino projekcija. Ovaj potonji izradile su Eva Brlek i Zvjezdana Novina Repovečki, a prve su uz mene izradili kolege Lea Radolović, Lana Agejev Grabrović i Hrvoje Bogojević. Smjernice imaju tri glavna djela, a prvi je posvećen sistematizaciji svih informacija o osobitostima djece i mladih s teškoćama u razvoju. Drugi dio sadrži strategije podrške koje mogu pomoći svakome tko provodi takve radionice, a zadnji dio sadrži obrazac putem kojeg svatko tko želi organizirati takve radionice može provjeriti poštuje li radionica principe univerzalnog dizajna i razumne prilagodbe za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, kazala je Marković i dodala da je dodana vrijednost projektu organizacija radionica za izvoditelje tih radionica.

 

Lea Radolović je pojasnila da su radionice za voditelje organizirali na način da u sklopu te edukacije moraju osmisliti svoju radionicu za petero učenika tipičnog razvoja i dva učenika s teškoćama u razvoju. Hrvoje Bogojević je kazao da mu je drago što jedan takav materijal sada postoji te da će se u Puli održati radionica koja će pomagati voditeljima kulturno-umjetničkih radionica te je iskoristio priliku da pozove sve zainteresirane da se na nju prijave.

 

 

Za kraj je Jurcan spomenuo da se Metodičke smjernice i Metodološki okvir mogu preuzeti na stranicama udruge Metamedij u meniju U istom filmu – korak dalje te je dodao da ovaj projekt traje do kraja godine, ali te će se aktivnosti nastaviti u sklopu projekta U istom filmu – korak do kulture kojeg financira Ministarstvo kulture i medija RH i koji će se isključivo baviti organizacijom kulturnih događaja.

 

Metodičke smjernice

Metodološki okvir

 

Provedba projekta čija je vrijednost 44.998,06 eura, počela je prvog dana rujna, a trajat će do 30. studenog 2023. godine. Kontakt osoba je Marino Jurcan iz udruge Metamedij.

Projekt „U istom filmu – korak dalje“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

 

RSS 2.0 | trackback