08/09 2016

Predstavljanje rezultata radionice spekulativnog dizajna u sklopu projekta Otvoreni grad

MM lab, Novosti

Rezultate radionice “Objekti u prostoru: radionica spekulativne dizajnerske prakse” predstaviti ćemo ove subote, 10. rujna u 13:00 sati na Terasi Robne kuće Pula, u sklopu projekta “OTVORENI GRAD – intervencije u javnom prostoru Pule” kojeg je pokrenula arhitektica Breda Bizjak u Društvu arhitekata Istre.

Tema ovogodišnjeg programa je oživljavanje napuštenih i zanemarenih prostora u povijesnoj jezgri grada koji će se redefinirati i aktivirati kao prostori-događaji kroz umjetničke i performativne intervencije. Program obuhvaća široki spektar kulturnih aktivnosti (umjetničku kino-akciju, video rad, glazbene događaje, plesni performans, izložbu u izlogu, društvenu igru, okrugli stol te literarnu matineju) koje će se održati od 9. do 11. rujna na više lokacija u centru grada: “Terasa Tržnica” /Robna kuća Pula/, “Ex kino Beograd” /Giardini/ te “Kuća bez krova” /Ul. Hermana Dalmatina 5/.

02_terasa-trznica

Više o projektima:

Objekti u prostoru: radionica spekulativne dizajnerske prakse

OTVORENI GRAD – intervencije u javnom prostoru Pule

Tags: ,

RSS 2.0 | trackback