16/11 2010

Predstavljanje Kodeksa dobre prakse u Sloveniji

Metamedia set

Prezentacija je održana u srijedu, 10. studenog u Vijeću Europe, Ured informacija u Ljubljani. CNVOS u suradnji s Ministarstvom za javnu upravu i informacija Ureda Vijeća Europe u Sloveniji predstavio je Kodeks dobre prakse za uključivanja civilnog društva u procesima donošenja odluka. Kodeks je odobren od strane Vijeća Europe kao referentni dokument, a usvojen je u listopadu prošle godine. Sadrži opće principe i smjernice, kao i praktične alate i mehanizme za aktivno sudjelovanje nevladinih organizacija u donošenje politike na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Više doznajte ovdje.

RSS 2.0 | trackback