26/11 2010

Predstavljanje brošure “Program Europske unije Kultura 2007-2013” za slijepe i slabovidne osobe

Metamedia set

U petak, 03. prosinca 2010. u 13:00 sati u Zagrebu, u Tiflološkom muzeju na adresi Draškovićeva 80 /II kat održat će se predstavljanje brošure „Program Europske unije Kultura 2007-2013“ za slijepe i slabovidne osobe.

Ministarstvo kulture, Odjel za kulturnu kontaktnu točku i Tiflološki muzej u Zagrebu  organiziraju predstavljanje brošure „Program Europske unije Kultura 2007-2013“, namijenjene slijepim i slabovidnim osobama. Brošuru je realizirao Odjel za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture u kontekstu Europske godine borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, kako bi olakšao pristup programu Europske unije za kulturu slijepim i slabovidnim kulturnim djelatnicima u Hrvatskoj, ali i u Europi. Naime, brošura je višejezična; osnovne informacije o programu Kultura 2007-2013 na raspolaganju su na hrvatskom i engleskom jeziku u veličini slova čitljivoj slabovidnim osobama te na hrvatskom i engleskom Brailleovom pismu.

Tags: , ,

RSS 2.0 | trackback