13/05 2019

Predavanje Teodora Celakoskog o sudioničkom upravljanju u kulturi

MI+ platforma, Novosti

Tijekom Konferencije o javno-civilnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi “Izazovi održivosti partnerstava temeljenih na sudioničkom upravljanju” koja je održana 21. i 22. ožujka 2019. u palači Soardo Bembo u Balama, Teodor Celakoski je održao uvodno predavanje na temu: “Sudioničko upravljanje u kulturi: sudjelovanje u razvoju lokalne kulture i kulturne politike”.

Teodor Celakoski je kulturni radnik i aktivist iz Zagreba. Njegov rad seže od koordinacije kulturnih programa, umrežavanja i kulturnog zagovaranja, do institucionalnih inovacija i političkog aktivizma, a vođen je vizijom kulture kao oblika transformativne agencije.Krajem 1990-ih, zajedno s grupom prijatelja i kolega, osnovao je Multimedijalni institut. Radeći kao platforma,te sa svojim kulturnim centrom MaMa kao spojem različitih zajednica koje se bave digitalnom kulturom,ljudskim pravima i kritičkom teorijom, organizacija je bila orijentirana na razvoj novih oblika javnog djelovanja i kulturne produkcije. Tijekom godina proizvela je različite aktivnosti i razne zajednice u novoj medijskoj umjetnosti, medijskom aktivizmu, digitalnom obrazovanju, društvenoj teoriji, hakerskoj kulturi i digitalnim zajednicama. Teodor je bio koordinator organizacije i vodio je niz ključnih projekata, uključujući Tjedan kulture novih medija i Filmski festival ljudskih prava.Godine 2001. pomogao je pokrenuti Clubture, mrežu za razmjenu neovisnih kulturnih programa u Hrvatskoj. Imao je ključnu ulogu u iniciranju Zaklade Kultura Nova, te POGON.Jedan je od glavnih inicijatora i aktivist u udruzi Pravo na grad.

Tags: ,

RSS 2.0 | trackback