04/04 2011

Poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća Grada Pule

Natječaji

Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pule, uputio je javni poziv za predlaganje članova kulturinih vijeća Grada Pule.

Pozivaju se institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloga kandidata, od kojih su prethodno zatražili suglasnost, za članove kulturnih vijeća iz područja:
– scenska, dramska i filmska umjetnosti
– knjiga i nakladništvo
– likovna umjetnost
– nove medijske kulture i kultura mladih
– glazbeni i ljetni glazbeno-scenski programi
– zaštita i očuvanje kulturnih dobara

Za članove vijeća mogu biti kandidirani kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim
dosadašnjim dostignućima i poznavanjem djelatnosti mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva u području rada za koje je vijeće zaduženo.
Članove vijeća imenuje Gradonačelnik Grada Pule na prijedlog pročelnika na mandat od četiri godine.
Prijedlozi se podnose najkasnije do 15. travnja 2011. godine na adresu: Grad Pula, Upravni
odjel za društvene djelatnosti, Sergijevaca 2, tel. 371-911, fax. 223-677.

Tags: , , ,

RSS 2.0 | trackback