11/09 2012

Poziv Udruge ZUM na trening “ZAvolontiraj”

Natječaji

Udruga ZUM poziva na trening “ZAvolontiraj” koje će se održati u sklopu istoimenog projekta od 05. do 07. listopada 2012. u Puli.

Cilj treninga je osposobiti mlade volontere za aktivno sudjelovanje u planiranju i izvođenju volonterskih akcija te ih informirati o njihovim pravima i odgovornostima. Želimo im pružiti potporu prilikom izvođenja volonterskih programa za razvoj lokalne zajednice te povećati vidljivost i prepoznatljivost vrijednosti volonterskoga rada kroz medije.

Trening je namijenjen mladima Istarske županije u dobi od 15 do 30 godina, koji žele biti aktivni i uložiti svoje vrijeme z organiziranje i izvođenje volonterske akcije.

Teme koje će biti obrađene na treningu su sljedeće:
–  Volonterstvo
–  Prava i obaveze volontera
–  Institucionalni okvir volonterstva u RH
–  Timski rad
–  Aktivizam mladih
–  Osmišljanje i planiranje akcije

Vrijeme održavanja treninga:
05. listopada 2012. – od 15 do 20 sati 06. listopada 2012. – od 10 do 20 sati 07. listopada 2012. – od 10 do 20 sati

Sudionici/e su obvezni/e: 
1. sudjelovati na cjelokupnom treningu
2. sudjelovati u osmišljavanju, planiranju i izvođenju javne akcije.

Uvjeti za prijavu:
−  da imaš između 15 i 30 godina;
−  da si motiviran/a prenijeti naučeno na treningu članovima/icama svoje zajednice;
−  da ćeš prisustvovati i aktivno sudjelovati na treningu za cijelo vrijeme njegova trajanja;
−  da ćeš aktivno raditi na osmišljavanju, organizaciji i u izvedbi volonterske akcije.

Ukoliko zadovoljavaš navedene uvjete, molimo te da ispuniš prijavnicu koja je dostupna na www.mladipula.org i pošalješ je putem e-maila na milovana@mladipula.org ili na faks 052/211 364. Broj sudionika/ca treninga je ograničen. Na treningu može sudjelovati 15 osoba.

Rok za prijavu je 27. rujna 2012. 23:59.
Selekciju sudionika/ca vršit će tim Udruge ZUM.

Kriteriji za selekciju sudionika/ca su sljedeći:
−  zadovoljeni gore navedeni Uvjeti za prijavu,
−  razumijevanje obveza koji se prihvaćaju prijavom na trening,
−  motivacija za sudjelovanje,
−  spolna i rodna uravnoteženost grupe,
−  geografska pokrivenost (organizacije/pojedinci/ke iz različitih gradova ili općina Istarske županije).

Do 28. rujna 2012. svi/e prijavljeni/e sudionici/e će biti obaviješteni/e o rezultatima selekcijskog postupka putem e-maila.

Tags: , , , ,

RSS 2.0 | trackback