22/09 2011

Poziv na seminare Agencije za mobilnost i programe Europske unije

Novosti

Agencija za mobilnost i programe EU poziva sve zainteresirane na sudjelovanje na seminarima organiziranim povodom objave Natječaja za Republiku Hrvatsku za Program za cjeloživotno učenje za 2012. godinu, s ciljem pripreme potencijalnih korisnika za prijavu na Natječaj.

Agencija za mobilnost i programe EU (Agencija) pruža potporu razvoju sustava obrazovanja i osposobljavanja kroz aktivnosti međunarodne suradnje i mobilnosti, kroz provedbu najvećeg programa Europske unije u području obrazovanja: Programa za cjeloživotno učenje. Program Vam omogućuje sudjelovanje na raznim aktivnostima – od studiranja u inozemstvu, obavljanja stručne prakse, stručnog usavršavanja i obrazovanja u vidu pohađanja seminara i konferencija, podučavanja u inozemstvu, rada s inozemnim kolegama do sudjelovanja u zajedničkim međunarodnim projektima, a sve s ciljem poticanja međunarodne razmjene iskustava te stjecanja novih znanja i vještina.

Preliminarni programi rada seminara za sve potprograme se nalaze ovdje: 05_1316519844_Program_rada_seminari_2011

Kako su mjesta ograničena, ljubazno Vas molimo da sudjelovanje na Seminaru prijavite putem on-line obrasca koji se nalazi OVDJE (na dnu web stranice) najkasnije deset dana prije samog održavanja seminara kojeg ste odabrali.

Za sudjelovanje na seminarima ne plaća se kotizacija.

Tags: , , ,

RSS 2.0 | trackback