26/10 2010

Poziv na okrugli stol: “Socijalno poduzetnistvo: poslovi buducnosti?”

Metamedia set

Socijalno poduzetništvo je sve češće, kako od strane dionika na europskoj tako i na nacionalnoj i lokalnoj razini prepoznato kao relevantan motor društvenog, ali i ekonomskog razvoja. Ipak, javljaju se i glasovi skeptika, ali i onih koji o misle da o konceptu ne znaju dovoljno: neki misle kako je ono instrument „privatizacije“ civilnog sektora, propitujući udaljava li njegovo uvođenje brojne organizacije civilnog društva od njihove misije i vizije. Postoje li neke udruge koje njihova struktura i način rada čine pogodnijim za pokretanje aktivnosti socijalnog poduzetništva?  Drugi se pitaju ne služi li ono jednostavno kao paravan državi da na civilni sektor prebaci osiguravanje brojnih (nekoć javnih) socijalnih usluga? Neki postavljaju pitanje da li je socijalno poduzetništvo isključivo stvar civilnog sektora i ako nije, zašto se u Hrvatkoj prvenstveno veže za njega?

Na okruglom će se stolu, osim pokušaja davanja odgovora na ta i slična pitanja, govoriti o rezultatima istraživanja: „Sam svoj majstor: Istraživanje socijalnog poduzetništva u neprofitnom sektoru mladih“, nastalog u suradnji Mreže mladih Hrvatke i Instituta za društvena istraživanja, s ciljem boljeg razumijevanja nekih od gore postavljenih pitanja.

Okrugli stol se održava u konferencijskoj dvorani Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade – POGON, 09.11. s početkom u 10 sati. Svoj uvod u raspravu ponudit će sljedeći uvodničari/rke:

Prijava traje do 08.11. do 12 sati putem e-maila na nikolab@mmh.hr i/ili putem telefona/mobitela na 099/6655-447 (kontakt osoba: Nikola Buković).

RSS 2.0 | trackback