08/12 2010

Poziv na nacionalnu konferenciju o perspektivama razvoja socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj

Metamedia set

Pozivamo vas na nacionalnu konferenciju o prespektivama razvoja socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj, u organizaciji Udruge Slap u partnerstvu sa udrugama Zdravi grad, CTK Rijeka i ACT Čakovec. Konferencija će se održati 16. i 17. prosinca u Marijin dvoru Lužnica, nedaleko Zagreba.

Cilj konferencije je okupiti ključne dionike koji rade na stvaranju modela neprofitnog poduzetništva i socijalnog zapošljavanja i potaknuti ih na stvaranje zajedničke platforme razvoja.

RSS 2.0 | trackback