17/08 2023

Poziv na javno savjetovanje izrade Plana razvoja kulture Grada Pule u domeni prilagodbe sadržaja osobama s invaliditetom

Novosti, U istom filmu – korak dalje

Udruga Metamedij poziva na aktivno uključivanje što šireg kruga građana i drugih sudionika u donošenje propisa i dokumenata čime bi se povećala njihova kvaliteta i učinkovitost primjene. U sklopu projekta „U istom filmu – korak dalje“, koji je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova, izrađeni su prijedlozi za izradu Plana razvoja kulture Grada Pule u domeni prilagodbe sadržaja za osobe s invaliditetom. Prijedlozi su nastali na temelju rezultata dvaju istraživanja na navedenu temu te zaključaka konferencije Korak do kulture.

 

 

Cilj 1: Prilagodba i pristupačnost kulturnih sadržaja
Mjere:

 

Cilj 2: Uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u kulturne aktivnosti
Mjere:
•    razvijati specifične programe, radionice i događaje prilagođene potrebama djece i mladih s teškoćama u razvoju
•    osigurati stručnu podršku i prilagodbe kako bi se omogućilo sudjelovanje i razvoj kreativnih sposobnosti ove ciljne skupine
•    uključiti škole, obrazovne ustanove i aktere u kulturi u promociju i organizaciju kulturnih aktivnosti prilagođenih dječjim i mladima s teškoćama u razvoju

 

Cilj 3: Edukacija i svijest o potrebama ranjivih skupina
Mjere:
•    edukacija kulturnih djelatnika o primjeni univerzalnog dizajna i razumne prilagodbe
•    razvijanje senzibiliteta prema potrebama ranjivih skupina kako bi se osigurala pravedna i inkluzivna kultura
•    organizacija događaja, konferencija i radionica za razmjenu iskustava i dijalog između kulturnih djelatnika, stručnjaka i predstavnika ranjivih skupina

 

Cilj 4: Nadzor implementacije i osnivanje savjetodavnog tijela
Mjere:
•    osnivanje savjetodavnog tijela za praćenje i nadzor implementacije kulturnih politika u području prilagodbe sadržaja za osobe s invaliditetom
•    sastaviti savjetodavno tijelo koje čine predstavnici kulturnog sektora, stručnjaci za osobe s invaliditetom te same osobe s invaliditetom.
•    redovito organizirati sastanke savjetodavnog tijela kako bi se analizirali rezultati, prepoznale prepreke i osmislile nove strategije za daljnje unaprjeđenje pristupačnosti kulturnih sadržaja
•    savjetodavno tijelo može pružiti povratne informacije, sugestije i konkretne prijedloge za poboljšanje prilagodbe sadržaja i aktivnosti za osobe s invaliditetom.

 

 

S ciljem stvaranja inkluzivnijeg društva izrađene su i Smjernice koje promoviraju razvoj pristupačnosti kroz primjenu univerzalnog dizajna i razumne prilagodbe u pripremi, organizaciji i izvođenju kulturno – umjetničkih radionica namijenjenih djeci i mladima kako bi se u njih mogli, na ravnopravnoj osnovi s ostalima, uključiti i djeca i mladi s teškoćama u razvoju. Nadamo se da će spomenute Smjernice ukloniti barem dio prepreka te osnažiti udruge, institucije i pojedince da u svoje kulturne aktivnosti uključe i osobe s teškoćama u razvoju.

 

Savjetovanje će biti otvoreno od 17. kolovoza 2023. do 23. kolovoza 2023. godine. Svoje prijedloge i komentare možete poslati na adresu: marino@metamedia.hr

 

 

Izvori;

 

 

Provedba projekta čija je vrijednost 44.998,06 eura, počela je prvog dana rujna, a trajat će do 30. studenog 2023. godine. Kontakt osoba je Marino Jurcan iz udruge Metamedij.

 

Projekt „U istom filmu – korak dalje“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

RSS 2.0 | trackback