18/11 2010

Poziv na besplatnu radionicu “Pisanje projektnih prijedloga i upravljanje projektnim ciklusima za organizacije civilnog društva”

Metamedia klub

Klub Metamedia Vas poziva na besplatnu radionicu “Pisanje projektnih prijedloga i upravljanje projektnim ciklusima za organizacije civilnog društva”, koja će se održati 02. prosinca 2010. godine, od 10:00 do 16:00 sati, u klubu Metamedia, Gajeva 3 (Karlo Rojc).

Svrha same radionice je educirati voditelje projekata i aktivnosti udruga kako uspješno napisati i prijaviti projekt na natječaje za financiranje javnih potreba u Puli i Istarskoj županiji. Osim pisanja projekata i namicanja sredstava, prisutni će moći naučiti i osnove projektnog upravljanja projektima koje su potrebne za uspješnu provedbu projekta.

Radionica je namijenjena mladim udrugama i onima koje zanima fundraising u području nezavisne kulture. Radit će se na primjerima obrazaca za Grad Pulu i Istarsku županiju te je stoga veoma praktična.

Plan radionice:

– UVOD / UPOZNAVANJE
– ŠTO JE TO PROJEKTNI CIKLUS, PROJEKTNO UPRAVLJANJE
Pojašnjavanje termina kao što su: misija, projekt, cilj, podcilj, aktivnosti, rezultati, korisnici
(direktni i indirektni), ciljne grupe, indikatori, evaluacija, monitoring, budget, održivost
projekta
– POPUNJAVANJE OBRAZACA GRADA PULE I ISTARSKE ŽUPANIJE
– RASPRAVA

Rok za prijavu je 27. studeni 2010., a prijavnicu popunite i pošaljite na e-mail adresu: contact@metamedia.hr, ili putem faksa na: 052/211-364.
Prijave pristigle nakon određenog datuma, neće se uvažiti.

Broj sudionika je ograničen, na radionici može sudjelovati do 15 osoba.
Troškovi radnih materijala te okrijepe pokriveni su od strane organizatora.
Radionice je za sve polaznike besplatna.

Voditelj radionice je Marino Jurcan, projektni koordinator udruge Metamedij.

Svi će prijavljeni/e kandidati/kinje biti obaviješteni o razultatima selekcijskog postupka putem e-maila, a najkasnije do 30. studenog 2010.

kontakt osoba za sve dodatne informacije:
Svetlana Stojanović
mob: 099/ 878 92 84
mail: contact@metamedia.hr

PRIJAVNICA-FUNDRASING

Tags: , , ,

RSS 2.0 | trackback