04/04 2013

Politika za mlade u Jugoistočnoj Europi: uloga informiranja i savjetovanja u socijalnom uključivanju mladih i pristupu pravima

Novosti

Od 19. do 20. lipnja u Zagrebu će se održati simpozij „Suradnja politika za mlade u Jugoistočnoj Europi: Simpozij o ulozi informiranja i savjetovanja u svrhu promicanja socijalnog uključivanja mladih i pristupa pravima“, organiziran od strane partnerstva za mlade Europske komisije i Vijeća Europe, Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske, ERYCA i SALTO Resursnog centra za JIE.
images

Jedan od ključnih odgovora problemu socijalne isključenosti mladih i pristupa ostvarivanja njihovih prava je omogućiti mladima pristup jasnim i odgovarajućim informacijama i savjetovanju. Glavna tema simpozija su načini na koji vlade u partnerstvu s raznim dionicima mogu proširiti mrežu podrške i pružanja informacija mladima u regiji JIE.

Pozivamo Vas da se prijavite za sudjelovanje te Vas obavještavamo da troškove putovanja i smještaja odabranim sudionicima pokrivaju organizatori simpozija.
Više informacija o simpoziju možete pročitati ovdje:

Prijaviti se za sudjelovanje možete ovdje.

Rok za prijavu: 10. travnja 2013., 23:59 CET

Tags: ,

RSS 2.0 | trackback