17/09 2010

Otvoreni poziv za prijave na Festival as Lab

Novosti


ECAS – Umrežavanje sutrašnje umjetnosti za nepoznatu budućnost je nova europska mreža festivala, uz potporu Europske unije u sklopu programa Kultura (2007-2013).

Ovo je poziv za dostavu prijedloga projekata koji se traži da bude u obliku eksperimenta, prototia ili novi tip umjetničkog objekta, tehnologije ili oblika sudjelovanja.

Prijedlozi koji ne dobiju potporu, uzeti će su u obzir za uključivanje u ECAS festivalima i automatski će se smatrati za druge izvore potpore. Svi će primati punu marketinšku prednost, upravljanje i mrežnu podršku.

Podržani od strane Europske unije u sklopu programa Kultura (2007-2013)

Rok za prijave je 24. listopada 2010.

RSS 2.0 | trackback