12/01 2011

Otvoren je natječaj za nezavisne umjetničke ili kulturne organizacije sa sjedištem na zapadnom Balkanu

Novosti

ECF (Europska kulturna fondacija) svojim potporama programima potiču transnacionalne kulturne suradnje, likovno izražavanje i mobilnost umjetnika i kulturnih aktera.

Više o natječaju i uvjetima, pogledajte na: http://www.eurocult.org/grants/balkan-incentive-fund-culture

Tags: ,

RSS 2.0 | trackback