01/02 2011

OTLAS – centralna baza za traženje partnera za međunarodne projekte

Novosti

Dana 31. siječnja je započeo s radom OTLAS, centralizirana baza za traženje partnera za međunarodne projekte u okviru programa Mladi na djelu.

Putem OTLAS-a možete pretraživati bazu kako biste pronašli partnere za međunarodnu suradnju, dodati Vašu organizaciju kako bi dali do znanja drugima da ste zainteresirani za suradnju s organizacijama iz inozemstva te objaviti Vaše projektne ideje i na taj način pronaći partnere.

Tags: , , ,

RSS 2.0 | trackback