21/03 2012

Osposobljavanje “Uključi se!” – produženje roka prijave

Novosti

Produžen je rok prijave na program osposobljavanja “Uključi se!”, koji je namijenjen parovima:
– mlade osobe (15-30 godine), koja je kativna u svojoj zajednici kroz udrugu, savjet ili vijeće mladih
– osobe koja je zaposlena u općini, gradu ili županiji na poslovima koji uključuju razvoj i provođenje politika za mlade na lokalnoj ili regionalnoj razini.

Osposobljavanje će se održati u Sisku, 04 do 06. travnja 2012., a više o tome, pogledajte OVDJE.

Tags: , ,

RSS 2.0 | trackback