15/07 2015

Origin of Spaces: Transnacionalni sastanak u Londonu

Novosti

U sklopu projekta Origin of the Spaces, a kao predstavnici tima Saveza udruga Rojca, Marino Jurcan i Irena Burba sudjelovali su na transnacionalnom sastanku u Londonu, točnije u dijelu Londona koji se zove Lewisham.

Screen Shot 2015-07-15 at 15.28.36

 

 

 

 

 

 

 

Transnacionalni sastanak je bio posvećen finalizaciji istraživačkog izvještaja koji treba biti završen u listopadu 2015. Glavne teme izvještaja su: socijalno poduzetništvo, ekološka tranzicija, partnerstvo, participativno upravljanje i coworking. Iz toga materijala će se kasnije izraditi online platforma za učenje, odnosno toolbox.

Screen Shot 2015-07-15 at 15.28.44

 

 

 

 

 

 

 

Osim uobičajenih koordinacijskih sastanaka, 6 hat evaluacije i razgovora o daljnjim aktivnostima, sudionici su imali prilike posjetiti i razne druge lokalne inicijative kao što su društveni centri u Debtfordu (Bussey centar), urbani vrt i banku vremena koju vode Wildcat Wilderness te Cockpit kreativni centar, koji se svojevrsni inkubator za poduzetnike u području kreativnih industrija.

Screen Shot 2015-07-15 at 15.28.53Screen Shot 2015-07-15 at 15.35.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time je završila faza projekta u kojoj je naglasak bio na istraživanju, a u kojem je tim iz Rojca predstavio model participativnog upravljanja. Slijedi faza posvećena razvoju toolbox platforme koja započinje sastankom u Lisabonu u listopadu na kojem će biti organiziran i Hackaton.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

As a part of the project Origin of Spaces, as representatives of the team the Alliance Association Rojc, Marino Jurcan and Irena Burba participated in the transnational meeting that took place in London, more precisely in the part of London called Lewisham, from July 5-9.

Transnational meeting was devoted to finalizing the research reports that should be done till October 2015. Topics included in the report are: social entrepreneurship, ecological transition, partnership, participatory governance and coworking. This material will be used to build an online platform for learning, called toolbox.
In addition to the usual co-ordination meetings, 6 hat evaluations and discussions on further activities, participants had the opportunity to visit various other local initiatives, such as community centers in Debtfordu (Bussey center), urban garden and the time bank run by Wildcat Wilderness and Cockpit creative center, which is sort of an incubator for entrepreneurs in the creative industries.

This was somehow the last phase of the research activities, were our Rojc team presented a model of participatory management. The following phase is the one devoted to developing the toolbox platform, which will start with the meeting in Lisbon in October, where Hackaton will be organized as well.

Tags: , , ,

RSS 2.0 | trackback