16/04 2020

Održana radionica ”Razvoj kapaciteta i metoda za istraživanje, dokumentiranje i arhiviranje”

Novosti

U sklopu projekta ”Izmisliti prostor – fragmentarna mapa (inovativnih) suvremenih kulturnih i umjetničkih praksi u Istri nakon 2000.” udruga Metamedij organizirala je jednodnevnu online radionicu pod nazivom ”Razvoj kapaciteta i metoda za istraživanje, dokumentiranje i arhiviranje” za članove organizacije i projektne suradnike. Radionica se održala 15. travnja 2020. preko Zoom aplikacije pod vodstvom Miljenke Buljević iz Centra za Dokumentiranje nezavisne kulture.

Cilj radionice bio je jačanje kapaciteta umjetničkog i organizacijskog pamćenja te implementacija dugoročno primjenjivih metoda istraživanja, dokumentiranja i arhiviranja s pomoću digitalnih tehnologija. Na radionici su sudjelovali članovi udruge Metamedij, vanjski stručni suradnici i studenti sveučilišnog studija Kultura i turizam u sklopu stručne prakse.

Projekt ”Izmisliti prostor – fragmentarna mapa (inovativnih) suvremenih kulturnih i umjetničkih praksi u Istri nakon 2000.” usmjeren je na istraživanje, čitanje i tumačenje umjetničkog i kulturnog djelovanja festivala, organizacija i pojedinaca koji su djelovali u Puli i Istri dvijetisućitih godina u području novomedijske umjetnosti. Radi se o organizacijama civilnog društva, umjetnicima, inicijativama i stručnjacima koji predstavljaju presjek nezavisne umjetničke scene grada Pule i Istre s ciljem da se dokumentira i kontekstualizira njihovo djelovanje i uloga u kulturnom i umjetničkom životu.

Projekt sufinancira Zaklada Kultura nova.

Tags:

RSS 2.0 | trackback