08/09 2010

Održana je prva u nizu radionica posvećena izgradnji novog modela upravljanja Rojcem

Metamedia klub

U razdoblju od 2. do 4. rujna 2010. održana je prva u nizu radionica posvećenih izgradnji novog modela upravljanja i korištenja prostora u Rojcu.
Voditelji radionice bili su Emina Višnić iz Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade i Teodor Celakoski iz Saveza udruga Operacija grad.
Cilj prve radionice bio je odrediti opće kriterije i principe za dodjelu i korištenje prostora u Rojcu na temelju potreba korisnika.
U tri su dana sudionici definirali ključne probleme i prednosti trenutne situacije u Rojcu, definirali su viziju Rojca u perspektivi od tri do pet godina, te okvir za buduće uspostavljanje čvrstih kriterija i indikatora za dodjelu i način korištenja prostora.

U pripremi su i sljedeće dvije radionice, planirane za listopad i studeni ove godine, koje će biti posvećene osnivanju saveza udruga u Rojcu i iznalaženju optimalnog mješovitog modela upravljanja.

Zaključke i zapisnik možete pročitati u prilogu:
Rojc_Kriteriji_Zakljucak

Radionica_Kriteriji_Zapisnik

Tags: , , , ,

RSS 2.0 | trackback