21/08 2012

Objavljeno istraživanje o vidljivosti i javnoj percepciji organizacija civilnog društva u RH

Novosti

Na inicijativu TACSO ureda u Hrvatskoj organizirano je istraživanje pod nazivom Javno mnijenje: Vidljivost i javna percepcija organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj 2012. Istraživanje je proveo Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, a u  izvješću su predočeni nalazi istraživanja javnog mijenja  provedenog telefonskom anketom na nacionalnom reprezentativnom uzorku od 1004 građana Republike Hrvatske, u razdoblju od 10. travnja do 11. svibnja 2012. godine.

Osnovni cilj istraživanja bio je utvrditi eventualne promjene u vidljivosti i javnoj percepciji udruga tijekom posljednjeg desetljeća, a na temelju usporedbe podataka o vidljivosti udruga i stavova javnosti prikupljenih 2012. godine s podacima prikupljenim prijašnjim istraživanjima (telefonskim anketama) iz 2006. i 2007. godine te terenskom anketom iz 2005. godine.

Na temelju usporedbe podataka iz ovogodišnjeg istraživanja s podacima prikupljenima 2007. godine može se zaključiti da se kroz petogodišnje razdoblje povećala vidljivost udruga.
Rezultate ankete koja je obuhvatila tri tematske cjeline: poznavanje izraza udruga, izravno iskustvo s udrugama i poznavanje članova te stavovi o udrugama, možete pronaći na web stranici uzuvrh-a.

Foto

Tags: , ,

RSS 2.0 | trackback