28/12 2020

O projektu

Izmisliti prostor

Izmisliti prostor: fragmentarna mapa suvremenih kulturnih i umjetničkih praksi u Istri od 2000. je projekt kojeg provodi Udruga Metamedij  u kojem se istražuju umjetničke pozicije, projekti i manifestacije suvremenih umjetničkih praksi u Istri, načini kako su se razvijale i pozicionirale ideje i prakse, od prvih projekata udruga od oko 2000. godine te kako je izgledao institucionalni i izvaninstitucionalni kulturni krajolik tijekom devedesetih i ranije. Vrlo često radi se o pojavama koje su nedovoljno dokumentirane ili možda manje poznate jer se događaju izvan umjetničkog središta. Cilj je projekta istražiti, bilježiti i tumačiti projekte i manifestacije, rad organizacija, institucija, pojedinaca – ispitati načine na koje se upisuju u sredine iz kojih su potekle, kako i u kolikoj mjeri utječu na rad i programe umjetničkih institucija te na koje načine pridonose oblikovanju kulturnih utjecaja.

U sklopu projekta provedene su aktivnosti:

RSS 2.0 | trackback