19/01 2012

Novi magazin za mlade – Ja sam

Novosti

Magazin je projekt dvadesetak mladih ljudi okupljenih oko Udruge za promicanje medija, dijaloga i etike u društvu – Mediet, a, kako ističu, njime žele promicati pozitivne vrijednosti. Glavna tema prvog broja je Europska unija. Krajem tjedna magazin će se pojaviti u prodaji diljem Hrvatske. Osim Europskom unijom, u prvom broju mogu se naći teme vezane uz studiranje i zapošljavanje, ekologiju, lifestyle, kulturu, društvo, film i glazbu.

Prvi broj magazina za mlade “Ja sam” predstavljen je u utorak na konferenciji za novinare u knjižari Profil, a ujedno su izneseni rezultati istraživanja o raspoloženju mladih uoči referenduma o ulasku Hrvatske u Europsku uniju te održana rasprava “Mladi i Europska unija”.

Glavni urednik magazina “Ja sam”, Hrvoje Cirkvenec, kazao je kako su mladi danas često predstavljeni kao problem društva te da su ovim magazinom željeli prikazati “drugu strane medalje – mlade koji misle, rade, imaju svoje ciljeve i koji imaju što za reći i za podijeliti sa svojim vršnjacima, ali i sa cjelokupnim hrvatskim društvom”. U časopisu se izbjegavaju “mainstream” ljudi, ali se pazi da je sve “made in Croatia”, dodao je.

Na predstavljanju su izneseni rezultati istraživanja, koje je proveo magazin, vezano uz referendum o ulasku Hrvatske u EU, a koji su pokazali skeptičnost mladih prema EU. Istraživanje je provedeno na 600 ispitanika mlađih od 40 godina, a prema dobivenim rezultatima 54 posto je protiv EU, dok su 34 posto za, 7 posto ne želi izaći na referendum, a 4 posto je neodlučnih.

Unutar 600 ispitanika jedina skupina mladih koja većinom podupire ulazak Hrvatske u EU je ona koja obuhvaća mlade koji studiraju i rade u isto vrijeme, njih 51 posto. Većina njih rado bi živjela u nekoj od država članica EU, a kao najpoželjnije zemlje istaknuli su Njemačku i Veliku Britaniju.

Osim skupine mladih koji istodobno studiraju i rade, 34 posto od ukupnog broja ispitanika ima želju živjeti u nekoj od zemalja članica EU, a 13 posto od onih koji su se izjasnili protiv EU također bi željelo živjeti u nekoj od zemalja članica EU.

Održana je i debata “Mladi i Europska unija”, a Hrvoje Klasić s Filozofskog fakulteta komentirajući rezultate ankete te skeptičnost mladih vezano uz EU, ocijenio je kako u Hrvatskoj tradicionalno nedostaje tolerancije, da smo kroatocentrični te kako nam “ni internet ni globalizacija nisu pomogli da postanemo manje ksenofobični.”

Tamara Puhovski iz Foruma za slobodu odgoja kao glavne razloge negativnih stajališta mladih prema EU istaknula je posljedicu školovanja u 90-ima i, kako je rekla, nacionalistički pokret koji se odvijao u tom razdoblju, rezistentnost mladih prema paternalizmu te nemogućnost kontekstualizacije zbog prevelikog broja informacija kojima su mladi opterećeni.

Tags: ,

RSS 2.0 | trackback