21/04 2011

Nova iskaznica za mlade u okviru inicijative “Mladi u pokretu”

Novosti

Jedna od aktivnosti unutar inicijative Mladi u pokretu (eng. Youth on the Move), koja je sastavni dio europskih strategija prema mladima, je i stvaranje iskaznice za mlade koja će olakšati mobilnost i sudjelovanje svih mladih.

Trenutno postoji nekoliko iskaznica koje podupiru mlade na različite načine, primjerice u području mobilnosti ili kulture, nudeći popuste, pristup informacijama i prilike za umrežavanje.
Ideja iza iskaznice “Mladi u pokretu” nije zamijeniti postojeće iskaznice, već zajedno s njima stvoriti brend koji bi pružio europsku dodanu vrijednost pružajući više mogućnosti mladima te tako iskaznicama dajući praktičnu, društvenu i pravnu vrijednost.
Nova iskaznica bila bi dostupna svim mladima od 13 do 30 godina bez obzira na njihov akademski ili profesionalni status.

Kako bi se u obzir uzelo mišljenje i stavovi svih relevantnih dionika, Europska komisija je pokrenula online konzultacije kako bi sakupila mišljenje o postojećim iskaznicama, iskustva s njihovom primjenom u praksi te čula očekivanja o nadolazećoj iskaznici.

Upitnik se sastoji od 18 kratkih pitanja na engleskom jeziku, a možete ga ispuniti OVDJE do 3. lipnja 2011. godine.

Tags: , ,

RSS 2.0 | trackback