16/11 2010

Nizozemski Fellowship Program: Izgradnja kapaciteta organizacije u zemljama u razvoju

Metamedia set

Financiran od Ministarstva vanjskih poslova i upravljan Nizozemskom organizacija za međunarodnu suradnju u visokom obrazovanju (NUFFIC), Nizozemska Fellowship Program je prilika za udruge, vladine i privatne organizacije u zemljama u razvoju da izgrade svoje kapacitete. Opći cilj NFP je da pomogne ublažiti kvalitativne i kvantitativne nedostatke kvalificirane radne snage u širokom rasponu od državnih, privatnih i nevladinih organizacija.

Za više informacija posjetite njihovu web stranicu.

RSS 2.0 | trackback