03/10 2014

Natječaj za umjetnike i umjetničke instalacije

Natječaji, Novosti

Udruga Metamedij u sklopu provedbe projekta Rojc remiks lab objavljuje:

Natječaj/ Poziv

za umjetnike koji se odnosi na postavljanje interaktivnih umjetničkih radova (instalacija, predstava, izvedbi) koji se baziraju na reinterpretaciji, eksperimentiranju i improvizaciji uživo.

Remiksiranje materijala stvorenog u Rojcu i njegova reinterpretacija vrlo je važan korak u kulturnom dijalogu s drugim i drugačijem u sklopu kulturnog, umjetničkog i društvenog stvaralaštva u DC Rojc.

Umjetnici imaju zadatak povezati se s postojećim kreativnim resursima Rojca te kroz umjetničku produkcija proširiti polje reinterpretacije i eksperimentiranja u domeni remiksiranja glazbe i videa. Indirektan cilj ovog umjetničkog proizvoda je postaviti specifičnu pulsku i rojčansku problematiku u širi socijalni kontekst multikulturalnosti i stvaralaštva u Istarskoj županiji.

Za potrebe prezentacije bit će pripremljena izvedba odabranih šestero polaznika radionica Metamedije, u kojem će se audio materijali, fotografije i filmski materijal remiksirati u novi kontekst te će im se time dati novi smisao.

Osim performansa, bit će odabrana i jedna interaktivna instalacija koja će biti postavljena u javnom prostoru Rojca.

Umjetničke instalacije mogu uključivati mješovite umjetničke oblike: video igre, zvučne instalacije te instalacije koje koriste mobilnu tehnologiju i društvene mreže.

Prijave moraju sadržavati opis na 4 stranica o umjetničkom radu kao i tehničke elemente rada.

Dopunski materijal (audio, video, letci i brošure) također je moguće dostaviti.

Za umjetnička djela koja nisu prethodno bila dovršena očekuje se da će biti u visokoj fazi dovršenosti do dana podnošenja.

Selekcija radova će se provoditi od strane žirija koji čine Branka Benčić, Matija Debeljuh i Marino Jurcan, a vodilje pri odabiru bit će:

• Originalnost umjetničkog koncepta, estetske i/ili kritične kvalitete

• Interaktivnost i/ili bogatstvo medijskog sadržaja

• Robusnost i prenosivost instalacije

Ciljevi ovog natječaja su podizanje vidljivosti kulturne scene u Rojcu, kvalitete umjetničkog djelovanja i povezivanje s međunarodnim umjetnicima.

Rok prijave otvoren je od 3. do 13. listopada 2014.

Prijedlozi i ideje radova se mogu dostaviti na e mail adresu: contact@metamedia.hr

LOGO MM (1)

 

Foto

Tags: , , ,

RSS 2.0 | trackback