11/04 2014

Natječaj/ Poziv za dostavu digitalnih narativa o Rojcu

Natječaji, Novosti

Udruga Metamedij u sklopu provedbe projekta Rojc Remiks Lab objavljuje natječaj/poziv za dostavu digitalnih narativa (audio i video materijala) udruga, organizacija i pojedinaca koji djeluju u DC Karlo Rojc. Rojc Remiks Lab je projekt koji za cilj ima razvoj, promociju i povezivanje etničkih manjinskih kulturnih grupa u Puli i Istri koje djeluju u DC Karlo Rojc. Pozivamo sve aktivne korisnike Rojca da nam se jave sa svojim zvučnim i video materijalima koje će biti dokumentirani i arhivirani u novom multimedijalnom radu koji se planira izvesti u drugom kraju godine.

 

Primljeni materijal koristiti će se za produkciju multimedijalnog sadržaja u drugom kraju godine 2014. u sklopu natječaja za umjetnike koji će se odnositi na postavljanje interaktivnih umjetničkih radova (instalacija, predstava, izvedbi) koji se baziraju na reinterpretaciji, eksperimentiranju i improvizaciji uživo. Remiksiranje tog materijala i njegova reinterpretacija vrlo je važan korak u kulturnom dijalogu s Drugim i drugačijem u sklopu kulturnog, umjetničkog i društvenog stvaralaštva u DC Rojc. Umjetnici će imati zadatak povezati se s postojećim poslanim resusima u kreativnom rezidencijalnom radu gdje će se njihova umjetnička produkcija širiti s polja reinterpretacije i eksperimentiranja u domeni remiksiranja glazbe i videa. Indirektan cilj ovog umjetničkog proizvoda je postaviti specifičnu pulsku i rojčansku problematiku u širi socijalni kontekst multikulturalnosti i stvaralaštva u Istarskoj županiji. Za potrebe prezentacije pripremiti će se izvedba odabranih šestero polaznika radionica Metamedije, u kojem će se audio materijali, fotografije i filmski materijal remiksirati u novi kontekstu te će im se time dati novi smisao.

 
Ciljevi ovog natječaja je podizanje vidljivosti kulturne scene u Rojcu, kvalitete umjetničkog djelovanja i povezivanje s međunarodnim umjetnicima. Rok prijave otvoren je od 11. travnja do 11. svibnja 2014. Radovi se mogu dostaviti na e mail adresu: rojcremikslab@gmail.com
Prihvatljivi formati su mp4 i avi za video materijale te wav i mp3 formati za audio materijale. Dužina materijala je ograničena na trajanje do 10 min.

 

 

P1050301

Tags: ,

RSS 2.0 | trackback