16/01 2012

Natječaj na temu „Partnerski programi za organizacije civilnog društva“

Natječaji

Europska komisija objavila je natječaj u sklopu instrumenta za potporu civilnom društvu u IPA zemljama na temu „Partnerski programi za organizacije civilnog društva“ kao potpora regionalnim tematskim mrežama.
Svrha natječaja je jačanje kapaciteta mreža organizacija civilnog društva s ciljem utjecaja javnosti na procese reformi kroz aktivnosti analize, praćenja i zagovaranja politika.

Rok za dostavu prijedloga projekata je 13. travnja 2012. Više o natječaju pogledajte na web stranicama Europske komisije.

Tags: ,

RSS 2.0 | trackback