12/11 2010

Natječaj MZSS iz područja zdravstva

Metamedia set

Rok za prijavu prijedloga projekata je 15. studenoga 2010.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi objavilo je natječaj za udruge iz područja zdravstva u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna iz dijela prihoda od igara na sreću za 2010.

U sklopu ovog natječaja može se prijaviti samo jedan prijedlog projekta za razdoblje provedbe od tri godine, s tim da Ministarstvo s udrugama kojima je odobrena potpora zaključuje ugovore o financiranju programa svake godine. Broj potpora koje će se odobriti putem ovog natječaja je 16 i to u dvije kategorije: za udruge koje djeluju na području suzbijanja ovisnosti (do 8 potpora) i za udruge koje djeluju na području suzbijanja HIV/AIDS-a (do 8 potpora).

Detaljnije informacije o natječaju uključujući natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Preuzeto sa www.h-alter.org

RSS 2.0 | trackback