03/09 2014

Natječaj Europskog programa za zapošljavanje i socijalne inovacije

Natječaji, Novosti

U skladu s godišnjim planom programa EaSI (Europski program za zapošljavanje i socijalne inovacije) objavljen je Natječaj kojem je namjera pomoći u borbi sa sustavima socijalne zaštite, olakšavajući pristup stručnosti iz drugih zemalja članica ili međunarodnih organizacija.

Rok za prijavu je 31. listopada 2014. godine.

EaSI 2014.-2020. predstavlja instrument financiranja na razini Europske unije kojim se želi doprinijeti provedbi strategije Europa 2020. To se namjerava postići pružanjem financijske potpore za promicanje visoke kvalitete i održivosti zapošljavanja, osiguranjem adekvatne socijalne zaštite, borbom protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšanjem radnih uvjeta.

Ciljevi programa: skrenuti pozornost na ranjive skupine ljudi kao što su mladi, promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca, borba protiv diskriminacije temeljem spola, rasnog ili etničkog podrijetla, religije, invaliditeta, seksualne orijentacije, promicanje visoke kvalitete i održivosti zapošljavanja, pružanje primjerene socijalne zaštite, borba protiv dugotrajne nezaposlenosti i borba protiv siromaštva.

 

gradjani

 

 

Izvor

Slika

 

Tags: , , ,

RSS 2.0 | trackback