12/12 2022

Najava: Besplatna javna senzorna projekcija „Mama Muu se vraća kući“ u Kinu Valli

Novosti, U istom filmu – korak dalje

U sklopu projekta “U istom filmu – korak dalje”, u četvrtak (15. prosinca) u 17 sati u pulskom Kinu Valli bit će održana javna senzorna projekcija švedskog animiranog filma „Mama Muu se vraća kući“ Christiana Rylteniusa i Tomasa Tivemarka.

 

 

U filmu pratimo Mamu Muu koja se, nakon što se na farmi pojavi roda koja putuje po svijetu, zamisli nad brojnim pitanjima. Što je zapravo dom? Kako može biti sigurna da su upravo livada i farma na kojoj se sada nalazi njezin dom? Što ako postoji nešto bolje negdje drugdje u ovom velikom, širokom svijetu? Vrana se uzalud trudi objasniti svojoj prijateljici da trava nije zelenija negdje drugdje, ali ponekad se morate izgubiti da biste pronašli put kući.

 

Senzorne projekcije se održavaju u prilagođenim uvjetima za djecu koja imaju poteškoće senzorne integracije, no njihova je suština da budu javne i inkluzivne. Odvijaju se uz prigušena svjetla i slabiji zvuk filma, a djeca mogu šetati, donijeti svoju omiljenu igračku, grickalice i sok, doći u pratnji roditelja, baka i djedova, nastavnika, prijatelja, organizirano sa školom ili privatno. Ulaz na projekciju je slobodan uz preuzimanje ulaznice na blagajni kina.

 

 

Prosinačka senzorna projekcija realizira se u suradnji Kina Valli, pulske udruge Metamedij i Škole za odgoj i obrazovanje – Pula, a uz podršku Grada Pule. Aktivnosti projekta „U istom filmu – korak dalje“, čiji je nositelj udruga Metamedij, sufinancirane su od strane Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. Uz Kino Valli i pulsku Školu za odgoj i obrazovanje, partneri su još Centri za odgoj i obrazovanje Čakovec i Krapinske toplice. Osim senzornih kino projekcija, u sklopu projekta održat će se i kreativne radionice fotografije i animacije za djecu i mlade s teškoćama u razvoju te niz popratnih izložbi.

 

S ciljem stvaranja inkluzivnijeg društva, zagovarat ćemo promjene kulturnih politika tako što ćemo participativno – odnosno u suradnji s ranjivim skupinama – poticati širu raspravu, donijeti preporuke i utjecati na donositelje odluka na regionalnim i lokalnim razinama, ali i senzibilizirati širu javnost. Zato ćemo raditi i na unaprjeđenju komunikacijskih vještina i javnog zagovaranja naših partnera. Edukativne i savjetodavne aktivnosti koje smo osmislili za djecu i mlade s teškoćama u razvoju te stručnjake iz različitih područja imaju veliki potencijal za daljnji razvoj i primjenu, jer omogućavaju prilagodbu niza kulturnih područja u cijeloj Hrvatskoj, pa i šire.

 

Glavni problemi s kojima se u projektu bavimo su sadržajna i senzorna neprimjerenost te nedostupnost uobičajenih kulturnih sadržaja djeci i mladima s teškoćama u razvoju. Senzorne različitosti mogu otežati sudjelovanje u socijalnim interakcijama, društvenim događajima i kino projekcijama, zbog čega je neophodno prilagoditi sadržaje njihovim potrebama i specifičnostima. Naime, čak i u današnje vrijeme pojedina djeca nisu nikad bila u kino. Kako bi i drugima omogućili i olakšali pripremu i provedbu prilagođenih kulturnih sadržaja, bit će napravljeni okviri metodoloških smjernica za stručnu javnost te uputa za publiku. One će omogućiti veću dostupnost kulturnih sadržaja marginaliziranim skupinama i stvoriti inkluzivno okruženje, pružajući na taj način podršku njihovom socioemocionalnom, jezičnom i kognitivnom razvoju te jačanju samopouzdanja.

 

Provedba projekta čija je vrijednost 45.000,00 eura, počela je prvog dana rujna, a trajat će do 30. studenog 2023. godine. Kontakt osoba je Marino Jurcan iz udruge Metamedij.

 

Projekt „U istom filmu – korak dalje“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

 

 

 

MAMA MUU SE VRAĆA KUĆI

 

Režija: Christian Ryltenius, Tomas Tivemark

Kategorija/Žanr: animirani, Senzorna projekcija

Država/godina: Švedska, 2021.

Izvorno ime: Mamma Mu hittar hem

Scenarij: Peter Arrhenius

Glasovi: Jelena Miholjević, Janko Rakoš Daria Knez Rukavina, Lara Đureš, Darin Pavišić

Period prikazivanja: 15. 12. u 17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS 2.0 | trackback