01/09 2016

#MM18 – Oleg Morović

Media Mediterranea, Novosti

#MM18 je rad koji je nastajao i nadograđivao se in situ za vrijeme trajanja programa Media Mediterranea 18 festivala kroz autorovo kontinuirano objavljivanje (post-anje) sadržaja.

Screen Shot 2016-08-24 at 12.31.49

Oleg Morović (Pula, 1987) jedan je od novih i vrlo bitnih kreativno – artističkih inovatora grada Pule. Kako je u tom gradu završio  Školu primijenjene umjetnosti i dizajna  logično je da radi kao dizajner, gdje je svojim lucidnim grafičkim rješenjima već zadobio dužnu pažnju stručne, a i ostale javnosti. S Olegom Šuranom i Andijem Pekicem izdaje časopis za poeziju Polet. Kako je Oleg svestran, na Media Mediterranei neće gnjaviti svojim dizajnom već radom koji se zove (naziv je bitan)  #MM18. Radi se o izravnom prijenosu (kao na televiziji) sadržaja direktnim upload-om na online platformu (instagram), a to se podiže (vidi naziv rada) s hashtagom/oznakom “#MM18”. Tako će prisutni uživo vidjeti što im se trenutno događa s potiljkom, leđima i tko im u uglu ljubi curu. Da li je ta tehnologija dobra ili loša procijeniti ćete Vi i Vaša cura kad se vratite doma, a možda i prije. (Mladen Lučić)

Izvor – olegmorovic

Tags: , , , , ,

RSS 2.0 | trackback