26/05 2020

Mjere pomoći organizacijama u kulturi IŽ povodom pandemije koronavirusa

MI+ platforma, Novosti

Platforma MI+, na temelju konzultacija s članicama, organizacijama civilnog društva u Istri i analize problema s kojima se sve kulturne organizacije suočavaju u ovom razdoblju krize uzrokovane pandemijom koronavirusa (Inicijativa za snažno civilno društvo, Zagreb, 17. travnja 2020., SU KLubtura, Zagreb, 31.ožujka 2020.) predložila je Istarskoj županiji – Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost mjere za omogućavanje rada i očuvanje radnih mjesta u organizacijama civilnog društva te ustanovama u kulturi čiji osnivač IŽ.

Nakon provedenog razgovora predstavnika MI+ platforme (Marino Jurcan – udruga Metamedij, Jerica Ziherl – Mouej-Museo Lapidarium Novigrad, Ivana Čehić Rabljenović- Faro11) i pročelnika Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije Vladimira Torbice održanom u četvrtak, 21. svibnja u Novigradu dogovorena je provedba sljedećih mjera:

1. Općenito:

– Održavati dijalog s organizacijama civilnog društva, kulturnog sektora i kulturnih vijeća IŽ te revidirati donesene mjere s prilagodbom daljnjem razvoju situacije na terenu.

– Preporučiti donošenje Programa javnih potreba u kulturi na gradskim razinama i na razini IŽ.

– Ažurirati, objavljivati i poticati organizacije, umjetnike i kulturne ustanove na natječaje EU i ostalih međunarodnih fondova, te zagovarati organizacije civilnog društva i kulturnog sektora pred tijelima poput Europske komisije.

– Hitno donijeti prijedloge mjera potpore civilnom društvu, nezavisnom kulturnom sektoru i nezavisnim profesionalcima.

2. Potpore IŽ/ jedinica JRLS kroz Program javnih potpora za 2020.:

– Isplata svih odobrenih i ugovorenih sredstva za 2020. godinu u što kraćem mogućem roku kako bi se omogućio opstanak organizacija te zadržavanje prostora i zaposlenika.

– Omogućiti izmjene ugovorenih aktivnosti kako se ugovorena sredstva ne bi morala vraćati zbog neispunjavanja obveza (npr. za realiziranje on-line programa, priznavanje kućnih troškova neophodnih za rad, aktivnosti ponovnog pokretanja prostora i programa i dr.), te pronaći način da organizacije predlože nove ili dopunjene aktivnosti koje mogu realizirati u sklopu dobivene podrške.

– Ukoliko organizacije imaju više odobrenih programa ili projekata koje financira Istarska županija, omogućuje im se prenamjena sredstava iz jednog projekta u drugi kako bi organizacije imale veću fleksibilnost oko raspolaganja dobivenim sredstvima.

– Priznavanje organizacijskih troškova kao redovnih troškova programa u minimalnom iznosu od 30%, omogućavanje sufinanciranja hladnog pogona (režija, najma prostora, plaća zaposlenih, knjigovodstva i dr.) kroz odobrene iznose potpora Istarske županije.

– Fleksibilnost u procjeni ostvarenih zadanih projektnih indikatora budući da određen broj aktivnosti neće biti moguće izvesti u planiranom obliku.

– Produljiti rokove izvršenja programa za onoliko koliko će organizacije biti spriječene i koliko će prostori biti zatvoreni.

– Priznavanje nastalih troškova otkazanih aktivnosti i troškova rada onih koji su bili uključeni u pripremu programa kako se negativni učinci krize ne bi prelili na suradnike bez stalnog zaposlenja.

– Sufinanciranje digitalizacije sadržaja i korištenje on-line platformi i ostalih distribucijskih kanala kroz program javnih potreba u kulturi IŽ.

3. Ostale mjere:

Preporučiti JLRS-ima i Ministarstvu državne imovine da udruge koje upravljaju prostorima u njihovom vlasništvu oslobode plaćanja svih dugovanja za najam prostora i komunalije dok su bili zatvoreni za javnost.

U suradnji s ustanovama u kulturi kojima je IŽ osnivač i s kojima intenzivno surađuje, osigurati kontinuiranu komunikaciju s ciljem besplatnog korištenja postojećih prostornih resursa u kulturi.

Usustaviti suradnju s HRT 3, odnosno s regionalnim TV postajama kako bi se radovi udruga u slučaju mogućih pooštravanja mjera distribuirali na tim medijskim kanalima kada je to primjenjivo.

Proširivanje mjera za zadržavanje radnih mjesta u gospodarstvu i na organizacije civilnog društva.

Zaključno, budući da navedene mjere ne odgovaraju na sve potrebe aktera u kulturi IŽ predloženo je i kontinuirano praćenje otežanih uvjeta rada u organizacijama civilnog društva te donošenje dodatnih mjera prema potrebi.

Mjere su predložile sljedeće članice Mi+ platforme: Udruga Metamedij, Muzej – Museo Lapidarium, Udruga Gradska radionica Pula, Društvo arhitekata Istre DAI-SAI, Udruga Faro 11 i Labin Art Express XXI

RSS 2.0 | trackback