06/08 2020

Media Mediterranea 22

Media Mediterranea, Novosti

Dear Frenemy/Dragi (ne)prijatelju

PROGRAM 13. – 15. 08. 2020.

Raspored festivala

ČETVRTAK, 13. 08., Srpski kulturni centar u Istri (SKUC), Pula

Galerijska izložba

Zlatna lubenica 4.0

otvorenje u 20:30 sati

*izložba ostaje otvorena do 21. kolovoza, a razgledati se može od 19 do 23 sata

PETAK, 14. 08., Društveni centar Rojc, Pula (bočni ulaz u Gajevoj ul.)

Radionica, performans/instalacija, video-esej i glazba

19:00 (dvorište) Mini Mediterranea – radionica za djecu Simfonija različitosti i jedinstva

20:30 (Dnevni boravak) Igor Zenzerović instalacija/performans (A)Live! 

21:30 (Kazalište Dr. Inat) Marko Gutić Mižimakov recital/vizulani esej na engleskom jeziku Cruising the Manifold, Disoriented

22.30 (dvorište) Alex Brajković multi-instrumentalni elektro-akustični performans Equilibrium 0.1

SUBOTA, 15. 08., Društveni centar Rojc, Pula (bočni ulaz u Gajevoj ul.)

Predstavljanje, video projekcija i glazba

20:00 (Dnevni boravak) Prezentacija Radionice spekulativne dizajnerske prakse The Otherness Toolkit

21:00 (dvorište) Teresa Cos video rad UU

22:00 Piknik Soundtrack WunschBaum Project 

22:50 Morski

23:15 Rike

Koncept festivala

Dragi (ne)prijatelju

            Tisuće gladnih i promrzlih ljudi zvanih imigranti. Kilometri žilet žice, mučenje i protjerivanje na granicama. LNG i GMO i COVID-19. Vojnici na ratištima nepoznatih zemalja. Milijuni noćenja, nesnošljive gužve i devastacija urbanog tkiva i prirodnog krajolika. Novac u džepu. Gubitak ljudskih i radničkih prava, iseljavanje i korupcija. Politička samovolja, niske plaće i mirovine, napuhane cijene. Kompanije. Prijatelj na kavi, sestra kod odvjetnika, suprug na sudu. Danas like, sutra dislike.

            U trenutku kada ne znamo točno gdje smo, tu ili tamo, na putu izlječenja ili propasti, kada u moru dezinformacija sve više gubimo kontakt sa samima sobom i stvarnosti koja nas okružuje, kako možemo objektivno sagledavati odnose u svoj njihovoj kompleksnosti? Tko nam je prijatelj, a tko neprijatelj? Kako ih prepoznati? Kako ih uopće vidjeti kada su neki od njih skriveni u virtualnim prostorima i konceptima kao što su vlast ili nacija?

            Kao zapadnjaci teške volje napuštamo dualizam, ali se rado prepuštamo oksimoronima. Frenemy (ne-prijatelj) nastao je kombinacijom dviju riječi – prijatelj i neprijatelj – a odnosi se na osobu spram koje je netko prijateljski raspoložen unatoč tome što mu se fundamentalno ne sviđa ili gaji osjećaj rivalstva. To može biti i osoba koja kombinira karakteristike prijatelja i neprijatelja. Termin se koristi kako bi se opisale osobni, geopolitički ili trgovački odnosi između pojedinaca, grupa ili institucija. Isto tako, njime se označava kompetitivno prijateljstvo. 

            Temom želimo potaknuti sagledavanje iz različitih kutova i preispitivanje ambivalentnih doživljaja, stavova i odnosa koji se vežu za i utječu na različite sfere čovjekova postojanja i djelovanja, pa tako i umjetničko stvaralaštvo. Cilj je proširiti granice koje stvaramo, unutar kojih smo formirani i koje su nam nametnute, izići iz predefiniranih mentalnih okvira i ustaljenih percepcija i navika, nadići konfekcijski upakirane dualizme i populizme te sagledati realnost u svoj njezinoj kompleksnosti.

            Istina, jednostavnije je prepustiti se trendu apoteoze gluposti i pseudoargumentacija, baziranog na instant rješenjima i teorijama “zablude”. Opredijeliti se za novo i odbaciti staro, slaviti prirodu i kriviti tehnologiju, strastveno negirati znanost i logiku u ime fantastičnih “pseudizama”, stati iza naših i ježiti se drugih, proklamirati ljubav i širiti mržnju – ili obrnuto. Bitno je biti na jednoj od zaraćenih strana. Dobro nam to pokazuje današnja blogersko-populistička kritika, u kojoj se kao eho reproduciraju isključivo crna ili bijela stajališta. Nije bitno što nisu autentična, a ni rezultat istraživačkog pristupa, dokle god garantiraju najveći broj lajkova. Ambivalentnost je slabost. Ili?

Ivana-Nataša Turković  

            Izlažući nepotpunost našeg intelektualnog svijeta, odbacujemo hegemonske čari prosudbe. Vježbanjem ambivalentnosti, dok potvrđujemo namjeru, počinjemo prepoznavati ono što ne znamo. Poštivanje osjećaja ambivalnetnosti, umjesto prikrivanja, može biti produktivni način da se naučimo misliti, i posljedično, da razumijemo našu pristranost i ograničenja.

Ellen Tani, Airing Out Ambivalence: on cultural care and the allure of judgment

Galerijska izložba

Zlatna lubenica 4.0

SKUC, Pula

*13. – 21. 08. 2020.

Zlatna lubenica 4.0

            Zlatnu lubenicu čine umjetniĉki radovi odabrani na natječaju za autorske radove iz područja suvremene umjetnosti koji su direktno povezani s temom festivala, a koriste nove medije i

tehnologije. Pet najboljih radova predstavljeno je na festivalu, a jedan je produciran. Udruga Metamedij objavljuje natječaj, a članovi stručnog žirija su Oleg Šuran, Marko Vojnić Gin i Olga Majcen Linn. Natječaj je namijenjen mladim umjetnicima iz Hrvatske koji se bave suvremenom i/ili novomedijskom umjetnošću, interaktivnim instalacijama i interdisciplinarnim umjetniĉkim praksama.

            “Od poslijeratnog apstraktnog ekspresionizma u Americi i enformela u Europi koji odišu egzistencijalnim pitanjima, do kasnijeg ”društva obilja” koje nailazi na sumnje ljevičarske antikapitalističke struje mladih intelektualaca ‒ među kojima se nalaze i mnogi umjetnici ‒ umjetničko se djelo mijenja i sve više promišlja o aktualnom društvenom kontekstu s kraja milenija. Novi mediji izražavanja koji nisu više čvrsti materijalni objekti poput slike ili kipa, već hepeninzi, akcijsko slikarstvo, body art, performansi, land art, minimalizam, konceptualizam, analitičko slikarstvo ili novi konceptualizam povezani su s političkom, kulturnom, ekološkom, antropološkom, filozofskom i egzistencijalnom stvarnošću.” (Marko Vojnić Gin)

            Ovogodišnje finalistice koje će biti predstavljene na festivalu su Helena Rubčić, Ivana Škvorčević, Anja Maleć, Dora Brkarić, Ivana Bajcer i Valentina Butumović.

Radionica, rezidencijalni program i glazba

Društveni centar Rojc (bočni ulaz u Gajavoj ul.)

14. 08. 2020.

Mini Mediterranea – radionica za djecu

Sekcija Djeca i Arhitektura Društva arhitekata Istre – DiA DAI SAI

+Alex Brajković

DVORIŠTE

Simfonija različitosti i jedinstva 

            Kompetitivno prijateljstvo, dear frenemy, nije naša opcija. Trudimo se ostati pristojni, enemy (i nasmiješit ćemo se kadgod te tako nazovemo), jer znamo tvoju skrivenu namjeru, jer smo ulogirani u tvoj program u kojemu tvoj interes prekriva svu našu osobitost, bit i resurs. Da, voljni smo surađivati u cilju stvaranja veće slike i rado se odazivamo pozivu na kvalitativnu promjenu. Cijenimo snagu jedinstva i moć zajedništva. Voljni smo biti u formaciji – jednom s jednim, drugi put s drugim predvodnikom i ne smatramo da će alternacija pretvoriti našu priču u zbrku i kaos. Ne mislimo da ćemo išta izgubiti ako njegujemo iskrenost, transparenciju u izvedbi, fer igru i zauzdavanje grubih aspekata našeg postojanja (kad ih prepoznamo). Da, cijenimo različitost u svim  nijansama, znamo da nisu potrebne riječi i nadmetanje ako smo pozitivno usmjereni i otvoreni za rast i učenje. Jedni drugima smo potpora, poticaj, pomoć i nadahnuće. Naše povjerenje u dobrotu, poštovanje, prijateljstvo i solidarnost je neograničeno. Postoje samo osobne granice koje povlačim kada koristiš moje vještine da bi se njima okitio. Svatko može naučiti kako se ostvariti putem vlastitih resursa. Uz to, postoje nevidljive stvari, poput zvuka, koje mogu oplemeniti život; a ljudima koji ih biraju bivaju otkrivene tajne drugačije od matrice posjeda, vlasti, moći, dominacije i manipulacije.

            Na radionici će se s polaznicima probirati ritmove iz improviziranih instrumenata i pomoćnih rekvizita, za čiju izradu će se koristiti reciklirani vibrirajući materijali i objekti. Alex će zvuk prenijeti i u sliku, pa će buka postati podloga za njegovu temu. Vjerujemo da ćemo odjeknuti skladom i sazvučjem, prijatelji!

            DiA DAI-SAI je kolektiv arhitektica koje izvode prostorne vježbe s djecom. Djeluju od 2010. u cilju pružanja doprinosa osnovnom likovnom obrazovanju u zakinutom školskom kurikulumu. Sekcija objašnjava prostor kroz igru, gestu i događaj i pritom osnažuje senzibilitet za 3D granice koje na više načina definiraju našu stvarnost. Alex Brajković je bubnjar, perkusionist, kompozitor i programer.

(A)Live!

Igor Zenzerović, rezidencijalni program Summer Sessions 2020

DNEVNI BORAVAK

            U sklopu Summer Sessions rezidencije, pulski umjetnik Igor Zenzerović predstavit će se bio-performansom i interaktivnom novo-medijskom instalacijom u prostoru “(A)Live!”. Instalacija radikalizira čin promatranja kao bio-politički akt, dok je djelo nastalo kao sinteza problematizacije izloženosti umjetnika pogledu i dugogodišnjeg odbijanja bilježenja, kategoriziranja i arhiviranja vlastitih performansa. “(A)Live” prostorno prikazuje hipervremenski (etički) trenutak i/ili aporije; ljigavi etički prostor satkan od parazitizma samo-slike i metaboličke simbioze. To je bunilo simbioze arhiviranja prolaznosti satkane od samo-slika i nevidljivog “kontakt” iskustva s aurom djela, onog uvijek udaljenog “ovdje i sada”. 

            Summer Sessions je mreža za razvoj talenata ostvarena u suradnji s V2_ Institutom za nestabilne medije iz Rotterdama i drugim međunarodnim partnerima, a realizirana je unutar MI+ platforme.

Cruising the Manifold, Disoriented

Marko Gutić Mižimakov, rezidencijalni program Summer Sessions 2019

KAZALIŠTE DR. INAT

            “Cruising the Manifold, Disoriented” Marka Gutića Mižimakova je recital i vizualni esej sastavljen od prikaza queer prostora i osjećajnosti, a izvodi se na engleskom jeziku. AttnGAN algoritam, obučen na unaprijed izrađenoj bazi podataka iz pojednostavljenog tekstualnog opisa, generira prikaze fizičkih prostora. Unutar izvedbe, umjesto ukazivanja na nemogućnost algoritma da stvori uvjerljivu reprezentaciju zbog ugrađene pristranosti baze podataka, ista omogućava da u prikazu opisani prostori ostanu fluidni nauštrb petrificirajućih sila ružičastog tržišta, koje ih pretvaraju u potrošnu robu sa šljokicama. Tijela označena različitošću prisiljena su tražiti prostore slobode i intimnosti daleko od dominantnog pogleda. Povijesno su ti prostori često bili parkovi, plaže i javne kupaonice. No, komodifikacijom seksualnih identiteta nakon Stonewalla kojom smo na ružičastom tržištu prepoznati kao LGBTQ+ ciljne skupine (što je dovelo do pojave i rapidnog širenja dating appova), ovi se javni prostori postupno sele u privatnu sferu, čineći queer susrete još prekarnijima. U performansu su potrage za takvim susretima opisane stihom, dok je kritična refleksija o osjećajima, orijentaciji i progovaranju o temi u ovim nestabilnim prostorima smještena u mraku između treperavih, mutnih i nerazlučivih slika krajolika. 

            Rad je nastao 2019. godine unutar MI+ platforme i u sklopu Summer Sessionsa, mreže za razvoj talenata ostvarene u suradnji s V2_ Institutom za nestabilne medije iz Rotterdama i drugim međunarodnim partnerima.

Equilibrium 0.1

Alex Brajković

DVORIŠTE

            Alex Brajković, porečki multimedijalni umjetnik, diplomirao je jazz bubanj na Konzervatoriju Arrigo Pedrollo u Vicenzi, Italiji. Magistrirao je 2018. na Konzervatoriju u Amsterdamu, smjer elektronska glazba (Live-Electronics). Član je raznih ansambala: Amsterdam Modern Orchestra (AM.OK), Ochre River (s Marcelom Wierckxom) i dua sa STEIMovim Frankom Baldéom (Studio Voor Electro-Instrumentale Muziek, Amsterdam, Nizozemska). S izraelskim dizajnerom zvuka Tomerom Baruchom stvara filmsku glazbu/multimedijalni performans (Metropolis Fritza Langa). Održao je gostujuće predavanje na amsterdamskom Konzervatoriju s temom Controlling live electronics while playing the drum set. Sudjelovao je u nizu multimedijalnih projekata u javnom prostoru u zemlji i inozemstvu, vodio umjetničke radionice i održao brojne live performanse (solo i s ansamblima) diljem Europe i šire. Član je Hrvatske glazbene unije (HGU) i Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU).

Predstavljanje, video projekcija i glazba

Društveni centar Rojc

15. 08. 2020.

The Otherness Toolkit

Prezentacija radova radionice spekulativne dizajnerske prakse

DNEVNI BORAVAK

            U suradnji s Odsjekom za vizualne komunikacije Umjetničke akademije u Splitu i nizozemski ArtEZ University of the Arts, udruga Metamedij organizirala je radionicu spekulativne dizajnerske prakse pod nazivom “The Otherness Toolkit” pod vodstvom Luisa Rodila-Fernándeza. Asistenti su Sjoerd Mol, Katrijn Westland i Deborah Mora, a tema radionice je spekulacija o percepcijama i reprezentacijama tijela. 

            U 2019. godini međunarodni tim astronoma objavio je prvi prikaz koji precizno opisuje crnu rupu. Ljudsko oko nikada nije svjedočilo crnoj rupi, niti je zabilježilo bilo kakvim fotografskim procesom. Prikaz je sastavljen od milijardi podatkovnih točaka od strane Event Horizon Telescopea koje su interpretirane s pomoću prilagođenih algoritama i prikazane na kompjuterskom ekranu. Poput prvih mikroskopa koji su nam omogućili promatranje nepoznatog svijeta mikroba, ovaj nam je algoritam omogućio pogled na crnu rupu. Kao ljudi, oduvijek smo se oslanjali na tehnologiju za proširivanje naših sposobnosti, primjerice, vidjeti ono što je nevidljivo golim okom ili, kao na primjeru strojnog učenja, obraditi nepreglednu količinu informacija i izvesti zaključke na temelju uzoraka, proširujući ljudske kognitivne sposobnosti. Svaka od ovih tehnologija proširuje sposobnost koja se može promatrati kao da potječe iz ljudskog tijela. Upravo ova snažna i bogata veza između tehnologije i ljudske percepcije bit će naše mjesto za igru.

            Kroz spekulativni dizajn, razvit ćemo koncepte za druga moguća tijela. Korištenjem tehnologija fokusiranih na tijelo i ljudsku percepciju poput pokreta, fotografija i pojedinih tehnika šminkanja, razvit ćemo fizički ishod našeg rada. Krećući od analognog, usmjerit ćemo se na digitalno, kreirajući filtere za lice (npr. Instagram filtere) kao sredstva za prikazivanje naših rezultata.

UU

Teresa Cos

DVORIŠTE

Dvokanalni video, zvuk, 20 min, 2017.

            UU je video rad sastavljen od montaže videa te fragmenata improvizirane glazbe i pronađenih audio zapisa koji grade paralelu između promjenjivih tokova ljudske žudnje i datog povijesnog trenutka unutar kojeg se odvija život. Kombinacijom snimanih i arhivskih zapisa, videi su spojeni i zrcale se unutar sekvenci u kojima susreti s političkim institucijama (EU/UN), rasplesanom gomilom, internim monolozima i memento mori razvlače i kontrahiraju percepciju blizine i udaljenosti kroz različite razine. Glazbeni fragmenti iz rastuće arhive improviziranih loopiranih vokala umjetnika, perkusija i gitara dio su istog generativnog sustava – redovne prakse unutar koje se umjetnica igra s idejom zahtjevnih mehaničkih repeticija putem produkcije i prekidanja ponavaljanja.

Piknik Soundtrack

DVORIŠTE

WunschBaum Project

Anamuhr (Anamarija Škara) i Sakadas (Branko Škara)

            Ansambl djeluje već niz godina u različitim komornim sastavima, izvodeći repertoar sastavljen od starih majstora, baroknih sonata, klasičnih i romantičnih djela, pa sve do suvremenih skladbi i jazza, te organske elektroničke glazbe. Autorsku glazbu stvara i uporabom klasičnih i elektronskih instrumenata, a na 22. Media Mediterranea festivalu se predstavlja u sastavu komornog dueta s flautom, klarinetom i elektronskim instrumentima.

Morski

            Morski je pseudonim Marina Jurcana (DJ Marino), koji je nakon bubnjarske karijere i svirke po raznim alter/garage rock bendovima u 80-ima i 90-ima bubnjarske palice zamijenio gramofonskim pločama a rock klubove psy trance partyjima. Bio je rezident DJ u legendarnom Fort Bourguignonu krajem 90-ih, a tijekom 2000-ih se više bavio vlastitom produkcijom i sve rjeđe nastupao na partyjima. Za ovu priliku pripremio je free style set koji obuhvaća različite pravce, od neo-klasike, preko elektronike do digitalne glazbe s analognim primjesama.

Rike

            Erik Bastijanić poznatiji pod umjetnickim imenom Rike je DJ i producent iz Pule. Danas broji mnoge nastupe po barovima i klubovima u Puli i okolici, a tri godine bio je rezidencijalni DJ u Beach Baru Barracuda. Od njega možete očekivati samo najbolje house hitove sa elementima hip-hopa i latino ritmova.

ULAZ NA SVE PROGRAME JE BESPLATAN!

Pratite nas na www.metamedia.hr i FB stranici Udruga.Metamedij!

Organizacijski tim festivala Media Mediterranea 22

Marino Jurcan – koordinator festivala; Oleg Šuran – suradnik za izložbeni program; Oleg Šuran, Marko Vojnić Gin i Olga Majcen Linn – stručni žiri Zlatne lubenice; Marijeta Bradić – projektna asistentica, koordinatorica Radionice spekulativne dizajnerske prakse; Ivana-Nataša Turković – programska koordinatorica; Ivana Vojnić Vratarić – koordinacija volontera; Marko Bolković – tehnička podrška; Boris Vincek – odnosi s medijima.

Festival podržavaju: Zaklada Kultura nova, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Ministarstvo kulture RH, Istarska županija, Grad Pula i Mi+ platforma. Suradnici i partneri na projektu su: Društvo arhitekata Istre Dai-Sai, Sonitus, Ara electronics, AudioLab, Srpski kulturni centar u Istri, V2_ Lab for the Unstable Media, UMAS Split, SUR, Kazalište Dr. Inat, Studentska Udruga Pula, Medicinska škola Pula, Gimnazija Pula. 

Medijski pokrovitelji festivala su: Kulturistra, TV Nova, Parentium.com, Glas Istre i Radio Rojc.

Posebna zahvala: HRT Radio Pula.

RSS 2.0 | trackback