08/08 2019

Media Mediterranea 21 | “Hibridni jezici”

Media Mediterranea, MI+ platforma, Novosti

Program 14 – 17 / 8 / 2019

Koncept festivala

 

Hibridni jezici

 

Ljudski jezik jedan je od najsloženijih i najsofisticiranijih oblika uporabe simbola i komunikacije. Samim time, predstavlja jedno od najvećih ljudskih postignuća. Neovisno o njegovim mnogim različitim definicijama, jezik se ponaša kao živući organizam, mutirajući i evoluirajući ukorak s promjenama u okolišu. Bez sumnje, jedna od značajnijih takvih prekretnica bila je usko povezana s tehnološkim inovacijama.

Rani izumi poput tiskarskog stroja u 15. stoljeću revolucionirali su društvo omogućujući distribuciju informacija mnoštvu. Nekoliko stoljeća poslije, izum telefona omogućio je usmenu komunikaciju u realnome vremenu preko velikih udaljenosti, a nakon njega uslijedili su i početci radijskog odašiljanja. Sve ovo pokrenulo je lavinu novih medijskih tehnologija i novih protoka razmjene informacija gotovo nemogućih za praćenje. No gotovo svaki od njih bio je ograničen na samo jedan segment komunikacije. To se, naravno, promijenilo u osvitu digitalne revolucije. Komunikacijske tehnologije sada su toliko raznovrsne i sofisticirane da su potaknule proizvodnju vlastitih, hibridnih jezika s vlastitim setom pravila i vokabulara. To se posebno očituje u računalom posredovanoj komunikaciji koja inkorporira razne oblike medija i samim time omogućuje svojim korisnicima da simultano komuniciraju slikama, tekstom, audio i video formatima te manipuliraju njihovim osjećajem za vrijeme i prostor. Nove tehnologije značajno su utjecale i na naš raspon pažnje pri konzumiranju pisanih tekstova: online tekstovi postali su kraći i zasićeniji vizualnim materijalima. Usto, mnogi od segmenata digitalne komunikacije pružaju mogućnost emocionalne ekspresije, spontanosti i reagiranja u realnome vremenu, čime u konačnici brišu granice između usmenog i pisanog jezika.

Festivalskim programom želimo istražiti ne samo načine prilagodba i promjena jezika u različitim medijskim komunikacijama, nego i jezike novih medija u najširemu smislu te riječi. Stoga je semantika hibridnih jezika ovdje dvojaka: istovremeno označava hibridnu prirodu novomedijskog jezika, odnosno njezinu metodološku i formalnu heterogenost, i odnosi se na implikacije digitalnog prijenosa informacija, vidljive npr. u dinamici verbalnih i vizualnih modusa izražavanja. Ovogodišnjim programom pozivamo vas upravo na promišljanje o mehanizmima novih medija, na istraživanje individualnih i kolektivnih promjena koje nam oni donose. Kao otvoren i dinamičan sustav, jezik nije imun na društvene promjene i ponaša se kao odraz društveno-kulturnih krajobraza. Zato pomno pogledajmo (i pročitajmo!) ono što odražava upravo sada.

Marijeta Bradić

 

 

 

Raspored festivala

 

Srijeda, 14. 08. u 20.30 sati, Muzejsko-galerijski prostor Sveta srca (dvorište), Pula

– REVIJA ANIMIRANIH FILMOVA –

20.30 – Vizualna poetika – revija regionalne produkcije animiranih filmova

Četvrtak, 15. 08. 20.30 sati, SKUC, Pula

– GALERIJSKA IZLOŽBA –

Zlatna lubenica 3.0 + gostujući autori *izložba ostaje otvorena do 22. 08. (od 19 do 23 sata)

Petak, 16. 08. od 19 sati, Titov park, Pula

– MINI MEDITERRANEA –

19.00 – Radionica DiA DAI SAI – Jezik u digitalno doba

– NOVOMEDIJSKA INSTALACIJA –

19.30 – 23.00 – Visualia Tree – zvučna instalacija – Sonitus

– PIKNIK SOUNDTRACK -19.00 – 21.00 – Solidarna eko kuhinja (SEK)

19.00 – 19.30 – Morski

19.30 – 20.15 – WunschBaum Project

20.15 – 21.30 – Morski

21.30 – 23.00 – Miss Moon

Subota, 17. 08. od 20.30 sati, Zajednica tehničke kulture, Glavinićev uspon, Pula

– PREZENTACIJA, IZLOŽBA I INSTALACIJA –

20.30 – 23.00 instalacija Sophije Bulgakove nastala u sklopu rezidencijalnog programa Summer Sessions 2019 „YOU ARE THE SOURCE PROJECTION AND REFLECTION“

21.15 – izložba radova natječaja GIF animacije i memova “Komunikacijski šum”

21.30 –prezentacija radova radionice spekulativne dizajnerske prakse „Telling The Time: A Speculation in Designing Hybrid-Languages of Time“

Ulaz je slobodan na sve programe.

 

 

Revija animiranih filmova

 

  1. 08. 2019.

Vizualna poetika – revija regionalne produkcije animiranih filmova

Muzejsko-galerijski prostor Sveta srca (dvorište), Pula

Vizualna poetika

Filmska umjetnost, a posebice animirani film, plijeni našu pažnju od ranog djetinjstva. Njegovi magični svjetovi satkani od statičnih slika koje brzinskom razmjenom daju privid pokreta, bude maštu i stvaraju novu stvarnost. Ta vizualna poetika koja kreće od strogih tehničkih zadatosti u konačnici proizvodi začaranu priču u kojoj je naizgled sve moguće.

Program Vizualna poetika nudi gledateljima mogućnost da zavire u lokalnu i regionalnu animiranu produkciju – kratke animirane filmove, špice, spotove i reklame. Dok se dio programa nadovezuje na festivalsku temu, drugim se dijelom želi dati prostora za afirmaciju lokalnih i regionalnih autora, i predstaviti šire područje unutar kojega djeluju.

Na reviji će biti prikazan izbor filmova iz dokumentarno-animiranog serijala Radiovizije u produkciji RTS-a i Platforme, rad studenata Akademije umjetnosti univerziteta u Banjoj Luci te izbor filmova Lee Vidaković, Manuela Šumberca, Vibora Juhasa, Saše Đuračića (Sale Undertoon) i Petre Zlonoge.

 

 

Galerijska izložba

 

  1. ‒ 22. 08. 2019.

SKUC, Pula

Zlatna lubenica 3.0 + gostujući autori

 Zlatnu lubenicu čine umjetnički radovi odabrani na natječaju za autorske radove iz područja suvremene umjetnosti koji su direktno povezani s temom festivala, a koriste nove medije i tehnologije. Najbolji radovi prezentirani su na festivalu, a jedan i produciran. Autor natječaja je udruga Metamedij, a članovi stručnog žirija su Oleg Šuran, Marko Vojnić Gin i Olga Majcen Linn. Natječaj Zlatna lubenica namijenjen je mladim umjetnicima iz Hrvatske koji se bave suvremenom i/ili novomedijskom umjetnošću, interaktivnim instalacijama i interdisciplinarnim umjetničkim praksama.

“Propozicija ovogodišnjeg natječaja za nagradu Zlatna lubenica jest rasprava o pitanju komunikacije, tj. pitanju koje se dotiče svake komunikacije i interpretacije djela. Svaka interpretacija ima za cilj pružiti početni okvir unutar kojeg se može promatrati odabrani tretman jezika s preuzetim konceptualnim iskustvima, a djela novijeg perioda mogu se tako uspoređivati i izazvati kreativne interakcije. Na taj način umjetnost i tekst pokušavaju razraditi dijaloške odnose između prošlih i sadašnjih načina mišljenja te predvidjeti moguće daljnje razmjene.” (Marko Vojnić Gin)

Ovogodišnji finalisti koji će se predstaviti na festivalu su Mia Miletić, Valentina Butumović, Gloria Arapović, Lucija Granić, Ivona Habijanec, Helena Rubčić, Barbara Radelja (Barbara Raad), Alejandra Robles, Petar Katavić i Vina Ćurčija.

 

GOSTUJUĆI AUTORI

Hrvoje Hiršl i Luis Rodil-Fernández

“a star which is not a planet is a sun not a planet”

Rad “a star which is not a planet is a sun not a planet” (zvijezda koja nije planet je sunce, a ne planet) temelji se na Googleovim automatskim odgovorima e-poštom koji su obučavani na prepisci Georgea Boolea i Stanleya Jevonsa iz perioda kada je Boole razvijao Booleovu logiku. Korespondencija Boolea i Jevonsa ručno je unesena u algoritam strojnog učenja koji tijekom vremena uči i prisvaja stil pisanja Georgea Boolea i nudi brze odgovore na Jevonsove poruke. Rad je izravna kritika jednostavnosti “pametnih odgovora” i rane povijesti matematike koja je nesvjesno utjecala na “strojno učenje” iz druge polovice 20. i početka 21. stoljeća. Naslov djela pokazuje skrivenu ljepotu matematičkog razmišljanja u pjesničkoj i istovremeno banalnoj rečenici “a star which is not a planet is a sun not a planet”.

 

Ted HuntSense of Time

Rad “Sense of Time” plod je nove suradnje dizajnera Teda Hunta i Odjela filozofije King’s Collegea u Londonu, a postavlja pitanje kako način na koji doživljavamo vrijeme utječe na to koliko ga cijenimo i kako ga koristimo. On se sastoji od deset funkcionalnih prototipova pametnih satova od kojih svaki utjelovljuje drugačiju perspektivu “jezika vremena”.

 

Program u parku

 

  1. 08. 2019.

Titov park, Pula

 

Novomedijska instalacija

 

Visualia Tree

Udruga Sonitus

 

Čarobno stablo Visualia Tree oživi prilikom svakog iskrenog zagrljaja. Pritom vam pristojno zahvali i poruči neku od drevnih mudrosti. Kod djece ono ima ulogu edukativnog alata putem kojega, i na njima razumljivom jeziku digitalnih medija, razvijaju svijest o prirodi i ljudskom utjecaju na nju, ali i međuljudskim odnosima i empatiji. Ujedno, stablo potiče na pružanje i primanje ljubavi.

Instalacija je dio spin-off festivala/festivalske razmjene programa zagovaračke platforme MI+ koju financira Zaklada Kultura nova i koju uz udrugu Metamedij i Sonitus čine još Faro 11, Muzej-Museo Lapidarium, Društvo arhitekata Istre – Società architetti dell’Istria i Labin Art Express.

 

Mini Mediterranea – radionica za djecu

 

Radionica DiA DAI SAI – Jezik u digitalno doba

DiA DAI SAI (Sekcija Djeca i Arhitektura)

 

Digitalno doba je izmijenilo komunikaciju, medije, ljudske odnose i jezik. Svi sudjelujemo i svi smo korisnici. Multimedija je novi jezik, a “sada” je jedino vrijeme koje postoji. Hipertekst je nova interpunkcija, a informacija dostupnija no ikad. Htjeli mi to ili ne, uključeni smo u kontinuirani on-line mode. Prepoznaje nas se kao individue i ciljano šalju prijedlozi za konzumaciju sadržaja. Individualni korisnik je aktivan su-stvaratelj kanala koje istražuje, cijeli info-prostor njemu je pod kontrolom (ili obrnuto?). Podcasti, playliste, blogovi, društvene mreže…  svatko producira svoje okruženje, okuplja svoju družinu, cilja na custom sadržaje. Korisnik ima potpunu kontrolu što izabrati, kako se opredijeliti, što istraživati, gdje se pretplatiti, komentirati ili pridružiti. Dobro se zabavljati i raditi što nas veseli, postići gledanost i popularnost – dovoljan je okidač za početnike. Bilo kome je omogućeno da producira i podigne svoj sadržaj. Gotovo preko noći, glavna preokupacija „postača“ je smisliti kako živjeti od internetskih sadržaja. Ali internet preživljava samo ako je dnevno osvježen u stvarnom vremenu. Na njemu nalazimo jedni druge, učimo, dijelimo novosti i mišljenja, kupujemo, igramo se, zabavljamo i su-stvaramo. Nikada do sada jezik nije bio tako promjenjiv, tako prolazan, tako brz…

Dia DAI SAI je kolektiv arhitekata koji izvodi prostorne vježbe s djecom. Punim imenom Sekcija Djeca i Arhitektura, pod okriljem Društva arhitekata Istre – Società architetti dell’Istria kolektiv djeluje od 2010. a nastao je sa željom da doprinese osnovnom likovnom obrazovanju u zakinutom školskom kurikulumu. Kako bi to ostvarila, DiA DAI SAI prostor objašnjava kroz igru, gestu, događaj i pritom namjerava osnažiti senzibilitet za 3D granice koje na mnogostruke načine definiraju našu stvarnost.

 

Piknik Soundtrack –

 

Postmodernistički koncept glazbeno-gastronomskog programa koji će vam uz zvukove “moderne klasike” dueta WunschBaum Project i DJ programa te organsku hranu SEK (Solidarna Ekološka Kuhinja) učiniti boravak u parku nesvakidašnjim iskustvom.

 

WunschBaum Project

Anamuhr (Anamarija Škara) i Sakadas (Branko Škara)

Ansambl djeluje već niz godina u različitim komornim sastavima te izvodi repertoar od starih majstora, baroknih sonata, klasičnih i romantičnih djela, do suvremenih skladbi i jazza, te organske elektroničke glazbe. Ansambl stvara i autorsku glazbu uporabom klasičnih i elektronskih instrumenata. Na 21. Media Mediterranea festivalu vam se predstavlja s prigodnim programom u sastavu komornog dueta flaute, klarineta i elektronskih instrumenata.

 

Morski

 Morski je pseudonim Marina Jurcana (Dj Marino) koji je nakon bubnjarske karijere i svirke po raznim alter/garage rock bendovima u 80-ima i 90-ima, bubnjarske palice zamijenio gramofonskim pločama a rock klubove psy trance partyjima. Bio je rezident DJ u legendarnom Fort Bourguignonu krajem 90-ih, a tijekom 2000-ih se više bavio vlastitom produkcijom te je sve rjeđe nastupao na partyjima. Za ovu priliku pripremio je free style set koji će obuhvatiti različite pravce, od neo-klasike, preko etnotronike do digitalne glazbe s analognim primjesama.

 

Miss Moon (Soul Ting, Pula)
Andrea, poznata pod pseudonimom Miss Moon, pulska je dj-ica s pozamašnim brojem godina staža na sceni. Svoj put kroz klupske vode započela je kao polovica dvojca Roots Daughters koji se bavio promocijom reggae, roots i dub glazbe i unutar kojeg je, zajedno s kolegicom Julijom, skupljala glazbu i organizirala žurke. Uskoro su se počeli nizati njihovi nastupi unutar Pule, Italije i Slovenije, gdje su se povezale s lokalnom dub zajednicom te započele mjesečni program Rootical Vibrations u sklopu AKC Metelkove u Ljubljani.
Nakon nekog vremena intenzivnog dj-anja, Andrea se vraća u Pulu i svoj fokus seli na RnB, jazz, hip-hop i soul glazbu kojoj se često posvećuje kroz druženja s frendicama u domaćoj atmosferi. Nije joj trebalo dugo da pokrene još jednu glazbenu priču kojom će obogatiti pulsku scenu, i tako uskoro s frendicama Lucijom i Martinom osniva Soul Ting, program unutar kojeg, osim na promociji kvalitetnog RnB-a i njegovih derivata, rade i na umrežavanju ostalih promotorica i akterica na sceni. Soul Ting započeo je kao klupski program, no izrastao je u puno više te postao kolektivna platforma za pozitivne promjene u sklopu koje cure organiziraju radionice i druženja te vode glazbenu emisiju na Radio Rojcu.

 

SEK – Solidarna ekološka kuhinja

Tea Bevandić i Andreja Buić

 

Dvojac Tea Bevandić i Andreja Buić zaljubljenice su u kuhinju, gdje se koriste isključivo sezonskim, lokalnim i ekološki uzgojenim namirnicama. Njihov je projekt nastavak SEG grupe i SET tržnice, a u njemu spajaju tradiciju i moderne gastro trendove. Ove će godine za posjetitelje pripremiti osvježenje puno boja i energije – voćne sokove, smoothije i zalogajčiće – koje će u hladovini Titovog parka poslužiti Anika Bevandić.

 

Prezentacija, izložba i instalacija

 

  1. 08. 2019.

Zajednica tehničke kulture, Glavinićev uspon, Pula

 

Prezentacija radova radionice spekulativne dizajnerske prakse “Telling The Time: A Speculation in Designing Hybrid-Languages of Time”

 

Udruga Metamedij u suradnji s Odsjekom za dizajn vizualnih komunikacija (Umjetnička akademija u Splitu) organizirala je radionicu spekulativnog dizajna pod nazivom “Telling The Time: A Speculation in Designing Hybrid-Languages of Time”, održanu pod vodstvom mentora Teda Hunta.

Tema ovogodišnje radionice je kritičko promišljanje o postojećim jezicima i tehnologijama kojima se služimo kako bismo razumjeli i mjerili vrijeme. Ovom temom želimo promišljati o važnim i aktualnim pitanjima koja proizlaze iz naše tehnologijom oblikovane svakodnevice. Niz fenomena nastalih u takvome okruženju radikalno mijenjaju naše poimanje vremena i mogu biti promatrani i artikulirani u jeziku. Primjerice, FOMO – skraćeno od engl. fear of missing out – jedan je od novonastalih pojmova kojime se imenuje naša opsesija vremenom, odnosno strah ili žaljenje za propuštenim iskustvima, bilo u vidu društvenih interakcija, novih informacija i vijesti i sl.

“Telling the time” lingvistički je izraz metafizičkog fenomena, a samo vrijeme postalo je jezik na kojemu se možemo izraziti i biti izraženi. Upotrebom i proširivanjem metodologija spekulativnog dizajna, polaznici su u interdisciplinarnim grupama odabrali ulomak iz jednoga od temporalnih svjetova u knjizi Einsteinovi snovi autora Philipa Lightmana kao polazišnu točku za razvijanje svojih scenarija. Odatle su nastavili istraživati kako se “jezici vremena” i “tehnologije vremena” mogu razlikovati u alternativnim vremenskim zonama i kako te razlike mogu kreirati nova značenja za razumijevanje i propitivanje složenosti i alternativa našim postojećim jezicima, percepcijama i pretpostavkama o vremenu.

 

 

Komunikacijski šum ‒ izložba GIF animacija i memova

 

Komunikacijski šum izložba je radova pristiglih na otvoreni natječaj za GIF animacije i memove. Koncept se može shvatiti kao greške, omaške ili glitchevi nastali korištenjem digitalnih medija. To mogu biti slike koje se nisu učitale do kraja, korumpirane datoteke, glitchevi prijenosa uživo na Facebooku, greške na Instagramu, kriva tumačenja poruka primljenih na Messengeru, online trolanje, GIF-ovi i memovi koje šaljemo ili primamo u razgovoru putem interneta. Izloženi su radovi raznovrsne interpretacije komunikacijskog šuma, izrađeni u formatima GIF animacija i memova kao popularnih alata u računalom posredovanoj komunikaciji.

 

“YOU ARE THE SOURCE PROJECTION AND REFLECTION”

Sophia Bulgakova, rezidencijalni program Summer Sessions 2019

 

U sklopu Summer Sessions rezidencije, mlada umjetnica Sophia Bulgakova predstavit će svoju instalaciju u prostoru Zajednice tehničke kulture.

“You Are the Source Projection and Reflection” (Ti si izvor projekcija i odraz) je aktualna serija postava baziranih na projekcijama i fokusiranih na nelinearno iščitavanje pokreta. Rad je pokušaj preinake razumijevanja fizičkog prostora i stvaranja beskrajnih kompozicija koje dopuštaju mašti da oblikuje poimanja gledatelja. Verzija predstavljena na festivalu Media Mediterranea 21 je razvijena i sastavljena na bazi promišljanja društvenih prostora i zajednica, uranjajući u detalje kada se radi o vezi između jezika i mašte te jezikâ međusobno. Gledatelji su pozvani da jedan po jedan istraže ova prostorna rješenja koristeći prozirne zaslone i ulazeći u stapajuće oblake riječi – gdje pokret može biti ograničen, dok je rijeka odraza stalna.

Summer Sessions je mreža za razvoj talenata ostvarena u suradnji s V2_ Institutom za nestabilne medije iz Rotterdama i drugim međunarodnim partnerima, a realizirana je unutar MI+ platforme.

Organizacijski tim festivala Media Mediterranea 21:

 

Marino Jurcan – koordinator festivala

Oleg Šuran – suradnik za izložbeni program

Oleg Šuran, Marko Vojnić Gin i Olga Majcen Linn – stručni žiri Zlatne lubenice

Marijeta Bradić – projektna asistentica, koordinatorica za participativne umjetničke programe

Ivana-Nataša Turković – programska koordinatorica

Suzana Radić – koordinacija volontera

Marko Bolković – tehnička podrška

Boris Vincek – odnosi s medijima

 

Festival podržavaju: Zaklada kultura nova, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Ministarstvo kulture RH, Istarska županija, Grad Pula i Turistička zajednica grada Pule.

Suradnici i partneri na projektu su: Društvo arhitekata Istre Dai-Sai, Sonitus, Ara electronics, AudioLab, Arheološki muzej Istre, Zajednica tehničke kulture Pula i Srpski kulturni centar u Istri.

Medijski pokrovitelji festivala su: Medulin FM, Kulturistra, TV Nova, TV Istra, Radio Maestral, Parentium.com, Glas Istre i Radio Rojc.

Posebna zahvala: HRT Radio Pula.

 

RSS 2.0 | trackback