24/04 2012

MEDIA MEDITERRANEA 2012 – Natječaj za dizajnere nosive tehnologije

Novosti

Rok 01. 06.2012
Vrijeme: od 25. do 28. srpnja 2012..
Mjesto: Pula, Istarska županija, Hrvatska

Udruga Metamedij poziva mlade umjetnike (u dobi između 18 i 35 godina)iz različitih područja i različitih razina iskustva u stvaranju objekata nosive tehnologije da se prijave za sudjelovanje na festivalu Media Mediterranea.

Natječaj je otvoren s ciljem prikupljanja projekata i ostvarivanja suradnji za festival Media Mediterranea 2012, koji će biti organiziran u Puli od 25. do 28. srpnja.
U ovom izdanju festivala poseban je naglasak stavljen na sljedeću temu: „Nove kreativne zone“.

Festival je usredotočen na umjetničke intervencije koje pomoću inovativne uporabe vizualnih, interaktivnih i mogućnosti sudjelovanja novih medija i arhitekture otvaraju prostorni i društveni doživljaj grada.
Ove će godine u središtu pozornosti biti projekt Zerostrasse, podzemni tunel u središtu Pule, koji je dio mreže tunela koja se proteže pod cijelim gradom. Tuneli su sagrađeni tijekom austro-ugarske vladavine početkom 20. stoljeća kao sustav podzemnih skloništa.
Pokušat ćemo istražiti stupanj otvorenosti prostora i njegove uporabe za kulturne događaje te prirodu kolektivne memorije građana o ovoj specifičnoj lokaciji. Cilj je predstaviti nove uvide u urbani okoliš i kreativnost.

SMJERNICE ZA PRIJAVU
– Rok za prijavu za sudjelovanje u projektu Performans nosive tehnologije (Wearable Tech Performance) na festivalu Media Mediterranea 14 je 1. lipnja 2012.
– Tema festivala je „Nove kreativne zone“.
– Svoje izvorne dizajne nosive i modne tehnologije dostavite na contact@metamedia.hr.
– Svi rezultati bit će objavljeni do 10. lipnja 2012.

Projekt Performans nosive tehnologije okuplja sudionike od 18 do 30 godina starosti, različitih razina umijeća, koji dizajniraju nasuvremenije objekte nosive tehnologije.
Modni performans je osmišljen za dizajnere i mlade kreativne ljude koji kombiniraju modu i tehnologiju, istovremeno šireći mogućnosti suvremenog modnog dizajna kroz uporabu pametnih materijala i mikroelektronike.
Dobrodošla su interaktivna i sve ostale vrste domišljatih rješenja u svijetu mode koji integriraju novi modni dizajn i uključuju elemente tehnologije u odjeću.
Ovogodišnji će se performans održati 27. srpnja 2012. godine u prostoru tunela Zerostrasse. Ovaj podzemni tunel u središtu Pule dio je mreže tunela koji se protežu pod cijelim gradom. Sagrađeni su tijekom austro-ugarske vladavine početkom 20. stoljeća kao sustav podzemnih skloništa.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

MEDIA MEDITERRANEA14 Smjernice za prijavu -HR

MEDIA MEDITERRANEA 2012 – Call for designers of wearable tech

Deadline: June 1, 2012.
Location: Pula/Pola (Region of Istria), Croatia

Association Metamedia seeks young artists (18-35) with diverse backgrounds and experience in creating wearable technology objects.

This call is to invite projects and collaborations for the Media Mediterranea 2012 festival, which is to be organized in Pula from July 25 to July 28.
For this edition of Media Mediterranea we especially highlight the following theme: “New creative zones”.

Festival focuses on artistic interventions which open up the spatial and social experience of the city by an innovative use of the visual, interactive and participatory potentials of the new media and architecture.

This year’s focus will be on the Zerostrasse project. Zerostrasse is an underground tunnel in the center of Pula, which is part of the underground network of tunnels stretching under the entire city. They were built during the Austro-Hungarian rule in the early 20th century as a system of underground shelters.

We will try to examine the extent to which that public space is open and used for cultural events, and the nature of the collective memory of citizens about this specific location.
The objective is to present new insights into the urban environment and creativity.

APPLICATION GUIDELINES
– Submissions for the Wearable Tech Performance at the Media Mediterranea 14 festival will be accepted until June 1, 2012.
– The theme of the festival is “New creative zones”.
– Submit your original wearable tech and fashion technology designs to contact@metamedia.hr
– All results will be published by June 10, 2012.

The Wearable Tech Performance welcomes participants between 18 and 30 years of age and of different skill levels that are designing cutting-edge wearable technology.
The fashion performance is ideated for designers and creative young people who are combining fashion and technology while expanding the possibilities of contemporary fashion design through the use of smart textiles and micro electronics. Interactive solutions and all other forms of inventive ideas in the world of fashion that integrate new fashion design and incorporate tech elements into clothes are welcome.

This year’s performance will be organised on July 27, 2012 in Zerostrasse. It is the underground tunnel in the centre of Pula, which is part of the underground network of tunnels stretching under the entire city. They were built during the Austro Hungarian rule in the early 20th century as a system of underground shelters.

ENTRY FORM

MEDIA MEDITERRANEA14 Submission Guidelines -EN

Tags: , ,

RSS 2.0 | trackback