27/04 2012

MEDIA MEDITERRANEA 2012 – Natječaj za prijavu projekata

Natječaji, Novosti

Udruga Metamedia poziva mlade umjetnike iz različitih polja u dobi između 18 i 35 godina da svoje inovativne i interaktivne transdisciplinarne projekte prijave na natječaj, koji je otvoren s ciljem prikupljanja projekata i ostvarivanja suradnji tijekom festivala Media Mediterranea 2012, koji će se održati u Puli od 25. do 28. srpnja.

U ovom izdanju festivala poseban je naglasak stavljen na sljedeću temu: „Nove kreativne zone“.
Rok za prijave je 25. svibnja 2012.
Festival je usredotočen na umjetničke intervencije koje pomoću inovativne uporabe vizualnih, interaktivnih i mogućnosti sudjelovanja novih medija i arhitekture otvaraju prostorni i društveni doživljaj grada.

Ove će godine u središtu pozornosti biti projekt Zerostrasse, podzemni tunel u središtu Pule, koji je dio mreže tunela koja se proteže pod cijelim gradom. Tuneli su sagrađeni tijekom austro-ugarske vladavine početkom 20. stoljeća kao sustav podzemnih skloništa.
Pokušat će se istražiti stupanj otvorenosti prostora i njegove uporabe za kulturne događaje te prirodu kolektivne memorije građana o ovoj specifičnoj lokaciji. Cilj je predstaviti nove uvide u urbani okoliš i kreativnost.

MEDIA MEDITERRANEA14 Smjernice za prijavu -HR


MEDIA MEDITERRANEA 14 – Call  for Projects

Association Metamedia seeks young artists (18-35) with diverse backgrounds and experience with innovative and interactive transdisciplinary projects.
We invite artists to submit projects and propose collaborations for the Media Mediterranea 2012 festival, which is to be organized in Pula from July 25 to July 28.

For this edition of Media Mediterranea we especially highlight the following theme: “New creative zones”.
The deadline for proposals is May 25, 2012.

The festival is focused on the artistic interventions which open up the spatial and social experience of the city, by an innovative use of the visual, interactive and participatory potentials of the new media and architecture.
This year’s focus will be on the Zerostrasse project. It is an underground tunnel in the center of Pula, which is a part of the underground network of tunnels stretching under the entire city. They were built during the Austro-Hungarian rule in the early 20th century as a system of underground shelters.

We will try to examine the extent to which this public space is opened and used for cultural content, and the nature of the collective memory of citizens about this specific location. The objective is to present new insights into the urban environment and creativity.

MEDIA MEDITERRANEA14 Submission Guidelines -EN

Tags: , ,

RSS 2.0 | trackback