01/07 2011

Marino Jurcan položio Europsku diplomu iz kulturnog menadžmenta

Novosti

Koordinator projekata udruge Metamedij, Marino Jurcan, s uspjehom je završio dvogodišnju obuku  za Europsku diplomu za kulturni menadžment. Njemu je, kao i ostalim 20 polaznika iz europskih zemalja ovog programa obuke, diploma dodjeljena u srijedu, 22. lipnja u grčkom gradu Delphiju u prostorima Europskog kulturnog centra Delphi.
Marino Jurcan diplomu je stekao na osnovu razvoja projekta Musica Mediterranova koji ima za cilj potaknuti međunarodnu glazbenu suradnju koja se temelji na interpretaciji tradicionalne istarske glazbe putem upotrebe novih medija, tehnologija ali i on-line suradnje.
Osim navedenog projekta, sudjelovao je u timu koji je pripremio stručno izlaganje na temu : “Poveznice u praksi  između kulture i ekonomije”
Europska diploma za kulturni projekt menadžment je paneuropski program obuke sa svrhom poticanja kulturne raznolikosti, kao i nadregionalne i transnacionalne kulturne razmjene.

Program obuke za Europsku diplomu iz kulturnog menadžmenta je organziarirala Fondacija Marcel Hicter, a ciljevi obuke su:
* Jačati znanja kulturnih menadžera o europskim, nacionalnim i regionalnim kulturnim politikama;
* Poboljšati vještine kulturnih menadžera  za pokretanje suradničkih kulturnih projekata
* Razviti mrežu europskih kulturnih menadžera.

Članovi komisije za dodjelu diploma bili su prof. Lluís Bonet (Sveučilište u  Barcelona), prof. Milena Dragičević-Sešić (predsjedavajuća UNESCO-vog Odbora za interkulturalizam), Christopher Gordon (nezavisni britanski art conzultant), Jean Pierre Deru (direktor Marcel Hichter Fondation).

Svake godine, oko 25 stručnjaka iz 20 zemalja sudjeluje u europskoj diplomi. Od 1989, 500 kulturnih menadžera iz 41 zemlje (uglavnom iz Europe i Srednjeg Istoka, Kanade, itd.), završilo je ovaj tečaj. Program je podržan od strane Vijeća Europe i UNESCO-a.

RSS 2.0 | trackback