13/01 2011

Lučica Delfin: Inicijativa građana želi se prije donošenja plana obratiti vijećnicima

Novosti

Inicijativa građana za obustavu postupka izrade Urbanističkog plana uređenja “Lučica Delfin” uputila je Gradskom vijeću dopis kojim zahtjevaju da im se omogući predstavljanje bitnih elemenata potrebnih vijećnicima za skorašnje odlučivanje o donošenju UPU-a, a koji su u potpunosti izostavljeni prilikom službenih prezentacija tog plana.

Inicijativa predlaže, umjesto dalekosežnih negativnih razvojnih implikacija već predloženog modela razvoja grad, alternativni model održivog razvoja koji bi i Gradu i građanim donio korist.

Struka koja proizvodi planove obilježena je klijentelizmom i podilaženjem, a nadležno ministarstvo samo provjerava poštuju li se zakonske odredbe, ne ulazeći u stručnu problematiku. Naposlijetku se događa da interes investitora za neko atraktivno priobalno područje obično ostaje jedini razlog donošenja nekog prostornog plana.

Vrlo često se planovi donose unatoč masovnom protivljenju građana i unatoč tome što nitko ne zna i nema predodžbu o ekonomskim i drugim učincima plana koji se usvaja.
Vrlo često se takvi planovi usvajaju podilazeći pojedinačnim poslovnim interesima. U tome vidimo dio razloga zbog kojih se Pula ne razvija kao neki drugi gradovi.

Slučaj je to i s Urbanističkim planom uređenja “Lučica Delfin”.
Konačni prijedlog tog plana o kojem ćete uskoro odlučivati školski je primjer klijentelističkog prostornog planiranja i devastacije najvrjednijih gradskih prostornih resursa kojim se onemogućava održiva perspektiva razvoja našeg grada.
Sama Inicijativa predlaže da pred članovima i članicama Gradskog vijeća izlože neke od bitnih elemenata koji su im potrebni za odlučivanje, a koji su u potpunosti izostavljeni u prezentaciji plana.

Više o tome na: Više o tome na:
http://www.ipress.hr/gradovi-i-opcine/pula/lucica-delfin-inicijativa-gradana-zeli-se-prije-donosenja-plana-obratiti-vijecnicima–12250.html

Tags:

RSS 2.0 | trackback