25/01 2011

Potrebna je razrada kurikuluma građanskog odgoja

Metamedia set

Organizacije civilnog društva zahtijevaju od obrazovnih institucija participativan odnos i uključivanje zainteresirane i stručne javnosti u daljnju razradu kurikuluma građanskog odgoja.

Inicijativa organizacija civilnoga društva koje se zalažu za uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, uz podršku Centra za ljudska prava, upućuje reakciju na najavu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o uvođenju predmeta Građanski odgoj u škole.

Navedene organizacije civilnog društva pozdravljaju ideju o uvođenju predmeta građanskog odgoja u obrazovni sustav i dodaju kako na uvođenje posebnog predmeta iz područja odgoja i obrazovanja za mir, ljudska prava i demokratsko građanstvo upućuju i nalazi nekoliko provedenih istraživanja provedenih u 2010. godini poput “Politička pismenost kod mladih u Hrvatskoj”, GONG, “Ljudska prava u osnovnim školama: teorija i praksa”, Centar za ljudska prava i tome slično.

Osnovno za što se koalicija zalaže jest uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u formalni obrazovni sustav te ističe potrebu za razvojem i revizijom postojećeg nacionalnog programa koji svakako treba obuhvatiti sve 4 komponente odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo: politički sustav i političko opismenjavanje, ljudska prava i zaštita ljudskih prava, odgoj za mir i nenasilje te učenje o demokratskom građanstvu (integriran sadržaj o interkulturalizmu i osjetljivosti prema različitostima), sukladno definiciji Vijeća Europe, na način koji će svim učenicima omogućiti stjecanje ovih osnovnih znanja i vještina neophodnih za snalaženje u društvu.

S ciljem stvaranja što boljih preduvjeta za razvoj školskog i obrazovnog okružja ka demokratičnijem, kao i utjecaja ovog predmeta na demokratizaciju i smanjenje nasilja u društvu, organizacije u potpisu zahtijevaju od obrazovnih institucija participativan odnos i uključivanje zainteresirane i stručne javnosti u daljnju razradu kurikuluma ovog obrazovnog područja.

Izvor: http://h-alter.org/vijesti/hrvatska/gradjane-treba-odgojiti

RSS 2.0 | trackback