04/05 2021

Kulturne potrebe i kulturni kapital mladih i šire populacije u Istri

Publikacije

Istraživanje koje doc. dr. sc. Krešimir Krolo i doc. dr. sc. Željka Tonković proveli za potrebe Mi plus projekta imalo je za cilj utvrditi obrasce kulturnih potreba i kulturne potrošnje mladih i prigodne populacije odraslih na području Istarske županije.

Radi preciznijeg kreiranja projektnih programa i sadržaja u nezavisnoj kulturi, željelo se ispitati kakve bi sadržaje mladi voljeli posjećivati u organizaciji udruga u lokalnoj zajednici. U tu svrhu kreiran je anketni upitnik koji je sadržavao nekoliko specifičnih skala i dimenzija nužnih za precizno mapiranje kulturne potrošnje, kulturnog kapitala i preferencija. Kulturna potrošnja ispitana je preko nekoliko aspekata: posjećivanje kulturnih i zabavnih sadržaja na području Istre, posjećivanje festivala na području Istre te preferencije različitih sadržaja (npr. kreativnih radionica) u organizaciji udruga iz kulture. Struktura i analiza izvještaja sastoji se od prikaza temeljnih sociodemografskih karakteristika ispitanika, obrazaca kulturne potrošnje i potreba te odabranih mjera kulturnog kapitala. U konačnici se raspravlja o implikacijama nalaza za programske ciljeve Mi plus projekta, ali i o nalazima kao potencijalnim indikatorima razvoja kulturnih politika na području Istre.

Istraživanje je rezultiralo objavljivanjem publikacije Kulturne potrebe i kulturni kapital mladih i šire populacije u Istri: izvještaj o rezultatima sociološkog istraživanja.

Publikaciju je moguće besplatno preuzeti i čitati online.

Tags: , , , , , ,

RSS 2.0 | trackback