22/02 2019

Konferencija o javno-civilnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi

MI+ platforma, Novosti

Izazovi održivosti partnerstava temeljenih na sudioničkom upravljanju

U okviru projekta MI plus, partneri okupljeni u istoimenoj platformi organiziraju konferenciju o javno-civilnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi: “Izazovi održivosti partnerstava temeljenih na sudioničkom upravljanju” koja će se održati 21. i 22. ožujka 2019. u palači Soardo Bembo u Općini Bale.

Program konferencije može se pronaći ovdje.

Konferencija je namijenjena članovima i zaposlenicima udruga i umjetničkih organizacija, zaposlenicima javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne samouprave te zaposlenicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Svrha konferencije je jačanje kapaciteta sudionika u području sudioničkog upravljanja i maksimalne iskoristivosti potencijala javnih infrastruktura.

Konferencija će se održavati tijekom 2 dana u Balama s gostima iz Hrvatske i međunarodnim predavačima te predstavnicima udruga, umjetničkih organizacija, ustanova u kulturi i JLS-ova.

Kroz program konferencije bit će prezentirani primjeri dobre prakse, studije slučajeva te istraživački radovi koji se bave modelima razvoja civilno-javnog partnerstva i suradničkog modela razvoja kulturnih politika. Putem prezentacija i panel diskusija pokušat će se dati uvid u trenutno stanje razvoja partnerstava između kulturnih ustanova i organizacija civilnog društva u Istarskoj županiji.

Na konferenciju se mogu prijaviti članovi i zaposlenici udruga i umjetničkih organizacija, zaposlenici javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne samouprave te zaposlenici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu. Prijave su otvorene do 11. ožujka 2019. Putni troškovi biti će pokriveni svim gostima kojima je put do Općine Bale udaljeniji od 30 km u jednom smjeru.

Konferencija će sudionicima omogućiti jačanje vlastitih kapaciteta za zagovaranje i uspostavu civilno-javnog partnerstva s lokalnom samoupravom. Putem izlaganja gostiju, formalnog i neformalnog druženja poticat će se prijenos znanja i dobrih praksi među sudionicima što će olakšati razvoj budućih sličnih projekata. Nadalje, želja nam je detaljnije predstaviti platformu MI+ i pružiti mogućnost uključivanja u djelovanje mreže. Uvjereni smo da kroz ovakve događaje, međusobno povezivanje i komunikaciju možemo ostvariti dugoročni i održivi okvir za suradnju OCD-a i javnog sektora i time stvoriti uvjete za osnivanje centra za produkciju i nezavisnu kulturu u Istri po principu javno-civilnog partnerstva.

Uspješna implementacija sudioničkog upravljanja u kulturi zahtijeva razumijevanje promjena u društvenom i političkom kontekstu, istraživanje te testiranje novih modela upravljanja i njihovih učinaka te promišljanje uloga svih dionika uključenih u proces donošenja odluka i njihovu reorganizaciju. Sudioničko upravljanje predstavlja dinamični proces koji publici omogućuje ne samo pasivnu konzumaciju kulturnog sadržaja već i aktivno sudjelovanje u stvaranju okvira u kojem sadržaj nastaje.

Uspostavljanje dugoročnog i održivog modela sudioničkog upravljanja u kulturnom sektoru na lokalnoj razini nosi mnoge koristi, ali i izazove. Tema sudioničkog upravljanja je u posljednje vrijeme postala važna s obzirom na postojeće kulturne politike, promjene u socio-ekonomskom okruženju, potrebe korisnika, publike i kulturnih djelatnika. Izazovi s kojima se praktičari u kulturi sve češće suočavaju u praksi moguće je grupirati u više skupina: politički, profesionalni i izazovi u zajednici.

Kako ih predvidjeti, nositi se s njima te ih uspješno savladati, pitanja su na koja ćemo zajedno pokušati dati odgovor na ovoj konferenciji. Na njoj ćemo istražiti kako unatoč spomenutim izazovima suradnja i kokreacija mogu dati novi zamah i preoblikovati kulturni sektor.

Tags: , , ,

RSS 2.0 | trackback