30/09 2011

Javni poziv za sudjelovanja na edukacijskom treningu za mlade “Zajedno”

Novosti

Pozivaju se svi zainteresirani mladi ljudi, od 15 do 20 godina da sudjeljuju na basplatnom edukacijskom treningu “Zajedno”.

Ovaj je trening samo jedna od aktivnosti projekta „Podrška zajednici“, usmjerenog ka prevenciji ovisnosti kod mladih ljudi. Projekt u suradnji provode udruga za mlade – ZUM i Obiteljski centar Istarske županije.
Edukacijski trening „Zajedno“ vode Danijela Ustić iz Obiteljskog centra Istarske županije i Elvis Fekete iz udruge ZUM. Edukacija će se provesti u tri modula kroz koje će mladi ljudi razviti komunikacijske i socijalne vještine, steći samopouzdanje i iskustvo rada u timu, zabaviti se i upoznati rad udruge ZUM i Obiteljskog centra IŽ. U sklopu treninga mladi će imati priliku sami osmisliti javnu akciju ili kampanju, učiti planiranje akcije „korak po korak“ te je zajedno s trenerima organizirati i provesti u Međunarodnom mjesecu borbe protiv ovisnosti (15.11.-15.12.2011.)

Tematski i vremenski, moduli će biti ovako organizirani:
1. MODUL: 14. i 15. listopada – teme: aktivno sudjelovanje mladih u društvu, dostupni preventivni programi i njihova učinkovitost, rad na razvoju kritičkog mišljenja
2. MODUL: 29. i 30. listopada – teme: samoprocjena i izgradnja socijalnih vještina, međuljudski odnosi i rješavanje sukoba, socijalni marketing i drugi alati za podizanje svijesti i javno zagovaranje
3. MODUL: 11. i 12. studenoga – teme: izgradnja tima, osmišljanje i planiranje kampanje za Međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti.
Program treninga će se održati u Puli (Centar za mlade Pula i Obiteljski centar Istarske županije).
Metode koje će treneri u radu koristiti jesu: rad u grupi, individualni rad, video prezentacije, diskusija, kreativne igre i vježbe.

Od sudionika/ca se očekuje da aktivno sudjeluju na sva tri modula treninga i da u Međunarodnom mjesecu borbe protiv ovisnosti (nakon trećeg modula treninga) provedu u zajednici javnu akciju ili kampanju s ciljem osvješćivanja javnosti o pitanjima ovisnosti i važnosti preventivnog djelovanja.
Nakon završetka trećeg modula mladim će sudionicima biti dostupna mentorska podrška trenera, prostor i svi potrebni resursi za planiranje i provedbu akcija.
Organizatori će osigurati svim sudionicima hranu i piće za okrjepu za vrijeme trajanja edukacijskog treninga i javnih akcija.

Prijavnicu za sudjelovanje pronaći ćete na www.mladipula.org i www.ociz.hr

Možete je poslati najkasnije do 09. listopada u 23:59 na mail elvis@mladipula.org. Kako je broj sudionika ograničen, do 10. listopada ćete biti obaviješteni o tome jeste li na trening primljeni.

Za sve dodatne informacije nam se možete obratiti putem maila elvis@mladipula.org ili pozivom na broj 099/2110754.

JAVNI POZIV_zajedno

Tags: , , , , ,

RSS 2.0 | trackback