31/08 2010

Javna rasprava o nacrtu Odluke o uvjetima i načinu financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj

Novosti

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizira javnu raspravu o nacrtu Odluke o uvjetima i načinu financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj, koja će se održati u petak, 3. rujna 2010., u prostorijama Hrvatske zajednice tehničke kulture (Dalmatinska 12, Zagreb), s početkom u 10 sati.

više na

RSS 2.0 | trackback